— Jeg ønsker å være tilstede i retten for å sørge for at vi får med viktige elementer fra rettssaken og for å vurdere denne prosessen inn mot de andre samfunnsprosessene. Kommisjonen disponerer én plass i sal 250, og jeg har valgt meg ut noen dager der jeg vil være tilstede. Dette er dager jeg mener er ekstra relevante, sier Bech Gjørv til bt.no.

De siste dagene har kommisjonslederen blant annet gjennomgått lydlogger fra 22. juli.

— Kommisjonen jobber nå for fullt med rapporten, som skal legges frem 10. august i år.

— Vi har en knallhard prioritering av tid nå, sier Bech Gjørv, som understreker at kommisjonens mandat er et annet enn straffesakens, men at kommisjonen ønsker å fange opp eventuell ny informasjon som kan komme til å være relevant for kommisjonens arbeid.

— Plassen kan brukes av enten en person fra kommisjonen, eller en fra sekretariatet. Den frigjøres de dagene vi ikke er der, forteller Bech Gjørv. Sekretariatleder Bjørn Otto Sverdup har tidligere denne uken også vært tilstede i retten.