MARIT HOLM KNUT STRAND (foto)

marit.holm@bergens-tidende.no

 -— En løsning som alle er enig i, og som vi har store forhåpninger til, sier konsernsjef i Vickers Ulstein Marine Systems, Morten Ulstein. -- Begge bedriftene skal inn i en ny fase. Derfor trenger vi noen som kan se på virksomhetene med nye øyne. Men å lede bedrifter som er så tunge på teknologisiden, krever kompetanse. Fagmiljøet innenfor denne type industri er lite, og det er ikke lett å finne noen utenfra som kan betros jobbene.

Lønnsomheten må opp I kjølvannet av sjefenes jobbrotasjon, kommer organisatoriske endringer ute på Hordvikneset. Hva disse går ut på, og hvilke konsekvenser det eventuelt får for de rundt 600 arbeidsplassene, vil ikke konsernsjef Morten Ulstein si noe om ennå. Men hovedårsaken til lederrokeringen og den etterfølgende omstillingen, er at lønnsomheten i de to selskapene ikke er god nok. Millioner av kroner er investert i anlegg og utviklingsprosjekt de siste årene. Nå gjelder det å kunne høste av innsatsen - på et internasjonalt skipsmarked som Ulstein beskriver som det tøffeste i verden. Både store Ulstein Bergen AS og lille Ulstein Turbine AS skal bestå som egne selskaper, men driften vil trolig bli mer integrert enn i dag. Begge selskapene lager motorer. Ulstein Bergen produserer dieselmotorer for båter, og gassmotorer til kraft- og varmeanlegg på land. Ulstein Turbine lanserer nå en flunkende ny gassturbin som det er skyhøye forventninger til. Nyvinningen, som det har kostet over 750 millioner kroner å utvikle, vil ifølge produsentene utfordre dieselmotorenes hegemoni i båter, tog og kraftstasjoner.

Nye eiere - ny struktur Eierselskapet til det tidligere Ulstein-konsernet ble kjøpt opp av britiske Vickers i mai i år. Alle Ulstein-bedriftene, bortsett fra verftet, ble lagt inn i en ny divisjon sammen med de maritime bedriftene som Vickers hadde fra før. Vicker Ulstein Marine Systems er en av verdens ledende leverandører av skipsteknologiske produkter og systemer. Til sammen har divisjonen over 5000 ansatte, og en årlig omsetning på 7 milliarder kroner. I Bergen er det tre selskap under denne paraplyen. Det er Ulstein Bergen og Ulstein Turbine, med cirka 600 arbeidsplasser til sammen, og Ulstein Støperier med 177 arbeidsplasser. I tillegg kommer Ulstein Frydenbö i Os, med 180 ansatte.