OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

Personaldirektøren ved Hansa Borg Bryggerier er ikke som arbeidsgiverrepresentanter flest. Han vil overhodet ikke være med på at unnaluring og korttidsfravær er problemet.

Dessuten er han imot at ytelsene skal svekkes, for det vil bare forsterke problemet. De ansatte vil få det verre — og sykefraværet vil trolig bli enda lengre, etter hans oppfatning.

Undrer seg over Høyre

Teigen legger derfor ikke skjul på at han stiller seg undrende til mye av den valgkampdebatten som nå pågår om sykelønnsordningen.

— Selv om Høyre i dag sier at man vil endre den nåværende ordningen, er jeg likevel overbevist om at det blir umulig i regjeringsposisjon, understreker Teigen som har det øverste personalansvaret for ca. 850 ansatte på landsbasis.

Han sier til Bergens Tidende at det er ved langtidsfraværet at skoen trykker, ikke ved korttidsfraværet som ved hans bedrift bare utgjør godt under én prosent.

Må vise mer omsorg

— Bedriftene kan gjøre mye for å få bukt med langtidsfraværet. Det å vise mer omsorg for de ansatte når de er syke gir ofte resultater. Derfor er vi bevisst på at ledere på alle nivåer følger opp de syke og prøver å få dem tilbake i arbeidsmiljøet snarest mulig. Det verste som skjer er at den enkelte mister kontakt med det daglige miljø, arbeidskameratene. Ledere må derfor være seg bevisst denne utfordringen.

— 20 prosent kutt i ytelsene de første seksten dagene av sykefraværet, lyder resepten fra NHO og Sandman-utvalget?

Kan gjøre fraværet lengre

— Det bygger for det første på en byråkratisk tankegang med trygdekontoret som aktør, noe som har flere uheldige sider.

Men det viktigste er at det ofte får alvorlige følger når vanlige mennesker mister en betydelig del av inntektene. Det koster å leve og bo i dette landet. Uforutsett inntektssvikt kan derfor få dramatiske følger og gjøre sykdomssituasjonen verre.

Det er på dette punktet at jeg mener Høyre i sin agitasjon tar grunnleggende feil. Jeg føler at mange som henger seg på denne debatten har et altfor teoretisk og lite virkelighetsnært forhold til problemene, sier Sigurd Teigen.