Tilsynet kommer til å ta opp problemstillingen på sine kontroller hos bedrifter. Det opplyser at personopplysningsloven slår fast at loggene i et datasystem bare skal brukes til administrasjon av systemet eller for å oppklare sikkerhetsbrudd.

Det er ikke anledning til å bruke filinformasjon for å overvåke ansatte. Det er heller ikke anledning for arbeidsgiver til å lese private filer eller privat e-post uten at den enkelte ansatte har samtykket og det foreligger et saklig grunnlag for å gjøre det.

I mars ble det kjent at de ansatte i reklamebyrået Leo Burnett må skrive under på at all e-post som medarbeidere sender eller mottar tilhører deres arbeidsgiver. Det samme gjelder e-postadressen og den elektroniske postkassen.

Reklamebyrået opplyser at årsaken er at man på denne måten vil sikre seg mot virus og samtidig kunne ha kontroll med kundeinformasjonen som er i systemet.

Datatilsynet har ikke tatt noen stilling til den aktuelle saken.

(NTB)