Kontreadmiral Bernt Grimstvedt (54) bekrefter overfor ABC Nyheter at han har søkt om — og fått - permisjon fra stillingen som Generalinspektør for Sjøforsvaret (GIS). 1. april neste år skal han tiltre som direktør i Fusa kraftverk. Grimstvedt er i dag styreleder i selskapet.

Ifølge ABC Nyheter ble permisjonssøknaden innvilget av Forsvarsstaben sist torsdag.

Grimstvedt har stått sentralt i den harde striden rundt omleggingen av de norske spesialstyrkene, der Marinejegerkommandoen har følt seg fullstendig tilsidesatt av forsvarssjef Harald Sunde. Kontreadmiral Grimstvedt har utad gitt full støtte til forsvarssjefens plan, som vil bli vedtatt i Stortinget i neste uke. Omleggingen innebærer at marinejegerne forlater Sjøforsvaret og blir underlagt en ny organisasjon for spesialstyrker i Forsvarsstaben.

I hardt vær

Nedover i rekkene i Sjøforsvaret er reformen svært upopulær. Marinejegernes tillitsvalgte har i et fortrolig notat til forsvarsministeren hevdet at Grimstvedt har stått «nærmest alene i Sjøforsvaret om å fronte et positivt syn» på omleggingen.

Notatet kritiserer Grimstvedt for ikke å ha formidlet de kritiske innvendingene fra egne rekker. Det samme notatet, som ble lekket til pressen sist uke, omtalte også trusler om telefonavlytting fra sjefen for spesialstyrkeavdelingen i Forsvarsstaben.

Selv sier Grimstvedt at det er «ingen dramatikk» i at han forlater Sjøforsvarets høyeste stilling.

Ingen kommentar

— Jeg er GIS frem til en annen overtar som GIS, så sånn er det, sier kontreadmiralen.

Ifølge ABC Nyheter vil han ikke kommentere om bråket rundt marinejegerne har påvirket beslutningen om å søke seg vekk fra april neste år.

— Akkurat det kommer jeg ikke til å kommentere. Jeg blir GIS i ti måneder til - i hvert fall, sier kontreadmiral Grimstvedt.