Alkoholen går igjen på fredagspils, kundemøter, seminarer, kurs, representasjonsmiddager og teambuilding. Mengden alkohol som drikkes i forbindelse med jobben er avhengig av hva slags sjef du har, skriver Dagbladet.

– Hvis sjefen er en ølhund som liker å drikke mye, vil dette klart prege miljøet. Han vil rett og slett inspirere sine medarbeidere til å utvikle en fuktig bedriftskultur, sier Halvor Kjølstad, psykolog og direktør i Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani (AKAN).

Samtidig er alkoholen en stor utgiftspost i arbeidslivet. En undersøkelse gjort av Rokkansenteret i Bergen viste at fylla koster mellom 1,2 og 1,3 millioner arbeidsdager årlig på grunn av skoft, nedsatt produksjon og dårlig produksjon.

– Dette burde være en tankevekker for alle som har lederansvar. Det er snakk om kolossale verdier som går tapt på grunn av fylla, sier Kjølstad.

Bare 9 prosent av norske bedrifter driver forebyggende arbeid mot rusmisbruk blant de ansatte.