Ny forskning ved Universitetet i Bergen viser nemlig at brutale ledere er noe av det mest helsefarlige som finnes på norske arbeidsplasser.

For første gang er nå sammenhengen mellom bøllete sjefer og psykiske skader hos norske arbeidstakere kartlagt. 214 mobbeofre har deltatt i en undersøkelse gjennomført av førsteamanuensene Ståle Einarsen og Stig Berge Matthiesen, samt cand. polit. Morten Birkeland Nielsen. De første resultatene publiseres i sistnevntes hovedoppgave.

— I en vanlig norsk bedrift med rundt 100 ansatte, finnes det i gjennomsnitt mellom fem og ti arbeidstakere som nylig er blitt mobbet. Påfallende ofte er det sjefene som er de verste bøllene, sier Berge Matthiesen.

Livredd

Funnene i studien er rystende. Over 80 prosent av mobbeofrene lider av posttraumatisk stressyndrom (PTSD), en diagnose oftest brukt på for eksempel voldtektsofre, krigsfanger og overlevende etter ulykker. Tallet er enda høyere enn for mobbeofre generelt.

Det viser seg også at ofre for bøllete sjefer, scorer vesentlig høyere på PTSD-skalaen enn både hjelpepersonell i en krigssone og foreldre som nylig har mistet et spedbarn.

Du har kanskje vanskelig for å fatte at det kan være mulig? Ståle Einarsen forklarer:

— Undersøkelsen viser at mobbeofrene rett og slett får smadret sitt syn på livet. Antakelsen om at verden er forutsigbar, meningsfull og rettferdig smuldrer bort. Mange opplever i tillegg å bli stengt ute sosialt. Når man da vet hvor mye tid vi bruker på jobben, og hvor viktig den er for selvbildet vårt, sier det seg selv hvilken påkjenning en slik prosess er.

Eller som en av deltakerne i undersøkelsen skriver:

«Jeg er sliten av mennesker, sliten av opplevelser (ý) Jeg er redd for å møte tidligere bekjente, har store problemer med å kjøre bil forbi jobben, gå i butikken eller andre steder hvor jeg kan møte dem. Jeg er livredd alt som har å gjøre med arbeidslivet.»

Tyrannene verst

Hvem er så de verste lederne å hanskes med? Ifølge studien de som er veldig positive og målrettede med hensyn til bedriftens resultater, men som gir blanke blaffen i ansatte. Tyrannene, som Einarsen kaller dem (se faktaboks).

— Et skremmende paradoks. De mest destruktive lederne for den enkelte arbeidstakeren, kan - i hvert fall over en kort periode - tilsynelatende være best for bedriften. For mobbeofrene er dette en ekstrem påkjenning. Så lenge tyrannene gjør en god jobb utad, vil de jo bli belønnet og beskyttet av ledelse og styre. Og dermed kan mobbingen ufortrødent fortsette, sier førsteamanuensen.

Også tyven farlig

Men det er ikke bare tyrannene som gir oss grå hår og magesår på jobben. Også tyven - lederen som blåser i arbeidsoppgavene, men i utgangspunktet er ok med ansatte, kan i enkelte tilfeller gi arbeidstakere traumeskader. - Veldig overraskende. En mulig forklaring er at ledere som opptrer aktivt negativt i forhold til bedriften, kan oppfattes som umoralsk og dermed belastende for de nedover i hierarkiet, forteller Morten Birkeland Nielsen.

Han tror imidlertid at kostnadene med hyppige personalkonflikter og stor rotasjon, som oftest vil felle lederen etter en stund.