— Vi prøvde etter beste evne å overbevise ham om fartøyenes fortreffelighet, sier besetningen om bord på KNM "Tjeld", som fraktet forsvarssjefen fra Sjøkrigsskolen til Haakonsvern.Det var egentlig ikke meningen at forsvarssjefen skulle seile med noen av Marinens fartøyer. I hui og hast ble det lagt inn en improvisert tur med ett av fartøyene Frisvold ikke finner penger til å drive videre.Men ble han sjarmert?- Jeg fikk en rekke gode spørsmål. Vi hadde en konstruktiv dialog, og jeg fikk flere interessante innspill. Det er alltid hyggelig å lytte til engasjerte, yngre offiserer, kommenterer forsvarssjefen.Synet på MTB-ene og fremtiden ble likevel ikke endret.- Ut fra den rammen jeg har fått oppgitt, fant jeg ikke plass til dem, sier Frisvold.Det betyr at forsvarssjefen heller ikke har funnet penger til å bygge flere MTB-er i "Skjold"-klassen - katamaranen som har en topphastighet på over 50 knop. Dette er ett av de mest omstridte punktene i Forsvarsstudien, og også noe som volder besvær for regjeringen. Ap og Høyre har tidligere gått inn for å bygge flere slike fartøyer. Nå skal Jens Stoltenberg og hans regjering ha landet på samme syn som forsvarssjefen.