I dag kan de jobbe 12 dager i trekk uten å ta et hviledøgn. Det er de nye reglene for kjøre— og hviletid som nå skal gjennomføres også i Norge, som fører til endringene fra 1. august.

Det nye regelverket gjelder allerede for resten av Europa, opplyser førstekonsulent Arne Valdemar Nielsen i Statens vegvesen til NTB.

For enkelte typer kjøretøy som tidligere var unntatt fra regelverket blir det store endringer, sier Nielsen.

Hviledøgn viktigst

For dem som allerede er underlagt et regelverk vil et hviledøgn etter seks dager på jobb trolig være den viktigste endringen.

Nielsen sier dagens regler fastsetter 90 timer som maksimal kjøretid for en 14 dagers periode. I de nye reglene åpnes det for en maksimalgrense på 56 timer for ukentlig kjøretid.

Fortsatt vil det være slik at førere av buss og lastebiler plikter å hvile i tre kvarter når de har kjørt i 4,5 timer, men de nye reglene er mer fleksible slik at hvilen kan deles opp.

Den daglige kjøretiden inkludert hvilepausene skal ikke overstige ni timer

Nielsen sier reglene vil få betydning både for norsk transport til utlandet og for lengre strekninger her hjemme.

Bedre kontroll

Samtidig som de nye reglene trer i kraft skal alle kjøretøy som omfattes av dem montere digitale fartsskrivere. Dermed er kontrollmulighetene vesentlig bedre, sier Nielsen.

Han opplyser at det blir en overgangsperiode fram til utgangen av inneværende år som bileierne kan bruke til å anskaffe de nye fartsskriverne.

Både politiet og folk fra Statens vegvesen vil utover høsten kontrollere at de nye reglene blir fulgt. Selv om ikke de nye fartsskriverne er montert plikter alle busser og lastebiler å følge de nye reglene fra 1. august.

Det er både hensynet til trafikksikkerhet og hensynet til sjåførenes arbeidsmiljø som ligger til grunn for de nye reglene, sier Nielsen.