Det nytter ikke å stole blindt på GPS på norske veier. Spesielt er utenlandske vogntog og campingvogner gjengangere i de verste GPS-fellene, skriver Aftenposten.no.

Vågå er beryktet for sine fangster av vogntog, og i Holtålen mellom Støren og Røros leder gamle GPS-kart sjåføren inn på en vei som bare bør brukes av enslige personbiler.

Situasjonen er ikke stort bedre i Vestre Skogsfjord ved Mandal:

Bilister som plotter inn korteste vei vestfra til Mandal golfklubb eller Joker-butikken på Skjebstad risikerer å havne inn på en kjerresti som best kan benyttes av smale syklister eller hardføre fotgjengere.

— Jeg har hatt både polske vogntog og campingvogner på tunet mens de fortvilet forsøker å finne veien ut av GPS-fellen, sier en lokal gårdbruker i Sjøbodveien til Aftenposten.no .

- Nyttig veiviser

NAF sier at GPS er blitt en god venn for bilister på ukjente veier:

— Når du skal finne frem til hotellet i en storby du aldri før har vært i, er GPS uvurderlig. Vi får ikke inn mange klager, men ser jo når vi tester at den ikke alltid foreslår den kjøreruten vi selv erfaringsmessig vet er den raskeste, sier bilteknisk konsulent Dag Edvardsen i NAF.

- Ikke prioritert

GPS-leverandørene er smertelig klare over problemene:

— Norge er et lite land som kartprodusentene ikke har gitt topp prioritet. Kart er ferskvare, og det er enkelt å laste ned siste versjon via Internett, sier direktør Paal Erik Dalaasen hos Garmin-importøren Belanor.

Fire ganger i året oppdateres kartbasene hos Norsk Vegdatabase.

Selv om Dalaasen sier at situasjonen er blitt bedre, er han fortsatt ikke helt fornøyd kartene Navteq og Tele Atlas leverer til det norske markedet:

— Med færre innbyggere og biler havner ikke Norge så høyt på prioriteringslisten som Tyskland og Frankrike. Men for å hjelpe kundene kommer vi nå med egne kart hvor spesielt lastebilsjåfører kan få hjelp til å styre unna veier som ikke egner seg for tungtransport, sier Dalaasen.

Garmin og TomTom er de største aktørene på det norske markedet. Trenden er økt bruk av bærbare GPSer som enten festes til frontruten med sugekopp eller plasseres i en dokkingstasjon, mens de innebygde navigasjonsanleggene er på vikende front:

— Erfaringene viser at 15 prosent av veiene forandres hvert år. Fra fabrikken er våre GPSer stilt inn med det vi kaller IQ-ruter for å velge den raskeste hovedveien, og unngå de mindre gode alternativene. På våre toppmodeller er oppdatering gratis, mens det for de andre koster 60–100 kroner pr. år, sier kommunikasjonssjef Niklas Casserstedt i TomTom.

- Brukerstyrt

TomTom har også et system hvor alle brukere kan varsle om veier som er blitt stengt, kryss som er blitt rundkjøringer eller andre forandringer ved å sende varselet direkte fra GPSen.

— Vi deler så disse opplysningene med alle andre kunder samtidig med at vi varsler dem som oppdaterer kartbasene, sier Casserstedt.

Del dine verste GPS-opplevelser og beste tips her: