Prisen deles ut av Foreningen for sivilt mot.

Smaadahl var en av initiativtakerne til Indre Østfold krisesenter i 1984. Der arbeidet hun som frivillig vakt og var styremedlem i 15 år, fram til hun ble ansatt ved sekretariatet. Krisesentersekretariatet er en paraplyorganisasjon for 34 av landets 51 krisesentre.

Zola-prisen har navn etter den franske forfatteren Emile Zola. Utdelingen skjer mandag 14. januar, som er årsdagen for utgivelsen av hans artikkel i Dreyfus-saken, «Jeg anklager», 13. januar 1898. Prisen, en statuett, overrekkes på Nobelinstituttet. Den gis til personer som åpent og uredd har avdekket eller motarbeidet forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge, skriver Foreningen for sivilt mot.