Gruppen blir den tredje som skal prøve å finne ut hvorfor brannen oppstod, og hvorfor marinefartøyet ble totalvrak 19. november.

— Denne siste gruppen blir ledet av Det Norske Veritas, og har sivile medlemmer. Dette blir gjort for å sikre full habilitet, og for å unngå spekulasjoner rundt at vi gransker oss selv, opplyser kommandørkaptein Knut Moe, informasjonsoffiser ved FLO/Sjø på Haakonsvern.

Den forsvarsoppnevnte undersøkelseskommisjonen legger frem sin rapport senere denne uken. I tillegg har FLO/Sjø en egen, intern granskingsgruppe i aktivitet.

Den ferske, sivile ekspertgruppen får fri tilgang på all informasjon de måtte ønske fra Forsvaret. Gruppen er sammensatt av fem sivile eksperter. Medlemmene har bred kompetanse innen brann og fartøystekniske fag. I tillegg deltar en offiser fra Forsvarets logistikkorganisasjon/Sjø som administrativ leder/koordinator.