Som ledende finanspolitiker og nestleder i Fremskrittspartiet har Siv Jensen (36) hittil funnet seg godt til rette litt i skyggen av Carl I. Hagen. Men etter valget begynner en ny tid for oslopolitikeren.

Hun er parat til å lede stortingsgruppen, forsikrer hun i samtale med Bergens Tidende, men legger pliktskyldigst til: «hvis jeg blir valgt til det.»

— Er du også parat til å bli partileder til våren?

— Ja, det er det mest praktiske. Og det vil for øvrig være krevende for en som ikke sitter på Stortinget å lede et parti, sier hun og rister samtidig på hodet av den ledermodellen Senterpartiet har, der Marit Arnstad er sjef i Stortinget for Åslaug Haga!

— Å overta etter Hagen blir vel som å hoppe etter Wirkola?

— Nei, jeg akter ikke å foreta noe «hopp». Det dummeste en kan gjøre er å forsøke å bli en kopi av forgjengeren. Det blir bare en dårlig kopi, understreker hun.

Kom med helikopter

Siv Jensen «gjorde Bergen» en stor del av lørdagen, etter å ha kommet med helikopter fra Sauda kvelden før. Hittil har hun besøkt nesten alle landets fylker. Her i byen besøkte hun Haukeland universitetssykehus og deltok etterpå i debatt med bedriftsledere.

Hun har en mildere og mer forsonlig holdning til regjeringspartiene enn det Carl I. Hagen har vist. Hun går også langt i å rose regjeringen for det den har oppnådd:

— Den har fått ufortjent mye kjeft. Renten og ledigheten er på svært lavt nivå, og vi er vitne til mye nyetableringer i næringslivet. Det skyldes blant annet at vi i fellesskap har gjennomført stor skattelette. Vi er fortsatt uenige om en del ting, men i det store og hele gjelder det nyanseforskjeller og uenighet om tempo, sier Jensen.

Sans for Høybråten

Hun legger ikke skjul på at hun har stor sans for Dagfinn Høybråten som politiker. Siv Jensen er overbevist om at han vil stå for en annen samarbeidslinje i forhold til Frp enn Kjell Magne Bondevik.

— Dessuten har jeg stor respekt for ham, fordi han viser handlekraft. Enig eller uenig med ham, men han gjennomfører i hvert fall det han sier at han vil.

— Har du virkelig noen tro på at dere kommer i regjering sammen?

— Blir det et ikke-sosialistisk flertall, skulle det ta seg underlig ut hvis vi ikke oppnår et formalisert samarbeid. Det betyr at vi må ha innflytelse, men ikke nødvendigvis at vi går direkte inn i regjeringen. Det må i hvert fall bli et fastere samarbeid enn i dag - og ikke slik at vi skur av og på bryteren.

- Samferdsel viktigst

— Hva er det første du ville gjøre som statsråd?

— Jeg kan i hvert fall tenke meg å bli finansminister før Kristin Halvorsen, og så bevise at det går an å ta styringen fremfor å bli styrt av embetsverket.

— Insinuerer du at Per-Kristian Foss har lidd en slik skjebne?

— Ja, han har nok det. Jeg husker ham godt fra den tiden vi satt sammen i finanskomiteen.

— Er det ikke blitt vel mye snakk om penger i denne valgkampen?

— Jeg snakker selv mye om verdiskaping, for det er uansvarlig å snakke om fordeling av godene hvis vi glemmer hvor pengene skal komme fra. Det er ikke sant at det ikke lenger finnes «verktøy» for å hjelpe næringslivet. Det viktigste verktøyet vi har er godt samferdselsnett og god infrastruktur ellers.

Jeg er selv veldig opptatt av at staten må bidra aktivt for å finansiere gassrørledning inn til fastlandet. Uansett hvilken bedrift jeg besøker, så er det energi og samferdsel folk der snakker om.

— Hva har provosert deg mest i valgkampen?

— At Arbeiderpartiet slipper så innmari billig fra det! Det er lite kritisk journalistikk å spore i så måte. Men jeg ser jo at SV blir «tatt», bare ikke Ap, sukker hun.

<b>FREMTIDSHÅP: </b>Siv Jensen håper på å bli finansminister før Kristin Halvorsen.<br/>FOTO: HELGE SKODVIN