• Jeg håper virkelig at Jens Stoltenberg står fast og ikke bøyer unna for SVs symbolpolitikk når det gjelder klimakvoter, sier Siv Jensen.

Frp-formannen har mangt og mye å bebreide statsministeren for. Men i striden om hvor mye av CO2-utslippene vi selv skal redusere her til lands, eller om vi heller skal kjøpe oss fri gjennom kvoter i utlandet, krysser hun fingrene for at Jens Stoltenberg blir seierherre til slutt. Statsministeren har for lengst signalisert at han har mer tro på at kjøp av klimakvoter har størst virkning.

Se BTV-innslag

— Jeg er enig med Stoltenberg i at det har størst effekt for miljøet om vi setter inn ressursene på å innføre ny teknologi i forurensende kullkraftverk i for eksempel Kina og India.

Det er jo bare symbolpolitikk når SV og Senterpartiet krever at to tredjedeler av CO2-utslippene skal kuttes her i Norge. Det har minimal betydning i den store sammenhengen, for vesle Norge står for bare to promille av de totale utslipp på kloden. Vi får ti ganger mer igjen for å sette i verk tiltakene ute, sier Siv Jensen.

- Tøv av Sponheim

Frp-formannen åpner for en form for uhjelpstenkning:

— Jeg har full forståelse for at fattige land vil ha del i økt levestandard, og dermed nøler med å utvikle og ta i bruk ren energi. Men vi kan bl.a. fra norsk side bidra til slike investeringer. Mye av den norske u-hjelpen kan anvendes til dette, for det vil gi langt bedre og mer målbare resultater enn tradisjonell u-hjelp, er hun overbevist om og spør retorisk:

— Er det mer solidarisk å gi penger som primært kommer korrupte ledere til gode enn om vi hjelper de fattige gjennom mer miljøvennlig energi?

Siv Jensen bare fnyser når vi utesker hennes syn på Lars Sponheims forslag om at vi bare bør unne oss én sydenreise i året, for ikke å belaste flytrafikken så sterkt som i dag:

— Det er med respekt å melde tøv, og Sponheim tilhører en elite som reiser så mye han bare vil.

Og hva skal vi så si om statsministeren som dro til miljøkonferansen i Tromsø med eget privatfly! Så gode flyforbindelser som det i dag er mellom Oslo og Tromsø burde det vært helt unødvendig. Vi burde unngå denne dobbeltmoralen som viser at det er forskjell på vanlig folk og dem som tilhører eliten, sier hun.

Ned med bilavgiftene?

Siv Jensen vil ikke «straffe» vanlige mennesker med unødvendige miljøtiltak. Hun vil heller bruke gulrot enn pisk, og nevner kraftig reduksjon av importavgiftene på nye biler som et viktig trekkplaster for å få skiftet ut den gamle og forurensende bilparken:

— En ny Volvo som vi nordmenn må betale 400.000 kroner for kan tyskerne få for 170.000 kroner. Er tyskerne «tjukke i huet», eller er forklaringen at en slik avgiftspolitikk som de praktiserer faktisk tjener miljøet? fortsetter hun.

— Valgforskere mener at Frp taper velgere på at dere går egne veier i klimapolitikken?

— Det er ikke rett. For det første er Frp det eneste partiet som ifølge meningsmålingene står sterkere enn valgresultatet i 2005 viste, og dernest er det ingen tvil om at det er vi som har den mest ambisiøse klimapolitikken, hevder Siv Jensen.

VELKOMSTKLEM: Frp-formann Siv Jensen ble hilst velkommen til ordførerkonferansen i Os av Terje Søviknes. I bakgrunnen Gustav Bahus, som er nestleder i Hordaland Frp.
Rune Nielsen