En fersk meningsmåling som Opinion AS har gjort for Bergens Tidende på landsplan viser at Fremskrittspartiet slår Arbeiderpartiet på målstreken når det gjelder oppslutning. Siv Jensen kan glede seg over en fremgang på over tre prosentpoeng siden forrige måling.

Den største taperen er imidlertid Erna Solberg og Høyre som etter en viss goodwill hos velgerne i høst nå er nesten tilbake på bunnivået ved stortingsvalget i fjor.

Høyre er fortsatt nokså nøyaktig halvparten så stort som Fremskrittspartiet. Trøsten får være at det har sett verre ut. På vårparten var Frp nesten tre ganger så stort.

— Den høye oppslutningen om Frp reflekterer at partiet både er det største og det tydeligste av opposisjonspartiene. Det gir også Frp ekstra blest at Arbeiderpartiet har blinket ut partiet som sin hovedmotstander. Dette har Ap og Frp gjensidig glede av, sier Anders Todal Jenssen som er valgforsker og professor ved NTNU i Trondheim.

Dessuten nyter Frp stor fordel av at det fortsatt er det uprøvde alternativet, mener han.

- Verre og verre og Høyre

Valgforskeren er derimot noe usikker på om det er saker i den aktuelle politiske debatt som kan forklare Frp-vinden. I striden om sykelønnsordningen har Frp et standpunkt som trolig er enda mer upopulært i vide kretser enn regjeringens. Todal Jenssen har heller ikke tro på at Israel-debatten i det siste har ført særlig mange sympatisører over til Frp, selv om partiet har bestrebet seg på å «spise» på KrFs tradisjonelle beitemark.

Høyre har for alvor grunn til å være bekymret, for partiet er mer og mer havnet «i en skvis», som han sier, ettersom Frp har stabilisert seg på et atskillig høyere nivå enn ved valget i fjor. Mens det da fikk 38 representanter, ville det nå ha fått 52.

— Det blir verre og verre for Høyre for hver måned som går, samtidig som Erna Solberg vakler frem og tilbake i regjeringsspørsmålet, mener Anders Todal Jenssen.

Borgerlig overtak

Regnet i antall stortingsrepresentanter har den borgerlige blokken - inkludert Frp - et solid overtak på regjeringspartiene, ifølge Opinion-målingen. Hadde det vært valg i morgen, ville de fire opposisjonspartiene fått 95 representanter, mens de rød-grønne bare hadde fått 74.

Både for SV og sentrumspartiene er det små endringer på denne målingen i forhold til septembertallene. Venstre har riktignok gått noe frem og er nesten på nivå med valgresultatet i fjor.

Bakgrunnstallene fra målingen denne gang viser ellers at Frp-velgerne er de mest lojale sammenliknet med forholdene i de øvrige partierne. Over 84 prosent av Frp-velgerne fra i fjor holder fast på partiet. Lavest lojalitet finner vi hos SV, hvor bare 62 prosent svarer det samme.

OVERTAK; Siv Jensen og Fremskrittspartiet har all grunn til å være fornøyde med oktobertallene, de har nå et knepent overtak på Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet.
Poppe, Cornelius