— Slik jeg kjenner Dagfinn Høybråten er dette opplagt et område vi kan bli enige om, sier Siv Jensen til BT. Hun vil ikke tallfeste hvor mye Frp vil kutte i bistanden. I inneværende års statsbudsjett foreslo Frp å stryke om lag ni milliarder kroner.

Kristelig Folkeparti har bistand som en av sine fremste hjertesaker.

Spilt fallitt

Siv Jensen tror likevel ikke at krangel om bistandsmilliarder skal stikke kjepper i hjulene for en borgerlig regjering der både Frp og KrF er med.

KrF-nestleder Knut Arild Hareide gjør det overfor BT klinkende klart at hans parti ikke kommer til å ofre en av fanesakene for å sitte i regjering med Frp.

— Ikke noe parti er lenger unna KrF enn nettopp Fremskrittspartiet i bistandspolitikken. Vi har aldri firt i forhandlinger om størrelsen på utviklingshjelpen. Vi har vist i praksis at fattigdomsbekjempelse er høyt prioritert i KrF, sier Hareide.

  • Jeg tolker likevel Siv Jensens utsagn som et som et positivt signal om at Frp er på glid om bistand, tilføyer han.

Korrupte regimer

Fremskrittspartiet vil avvikle dagens tvungne u-hjelp og nedlegge Norad, heter det i partiprogrammet. KrF har på sin side gjort det til et poeng at Norge skal være verdensmester i u-hjelp. Bistandsbudsjettet i 2006 er på 18,5 milliarder kroner.

— Det er ikke pengemangel som gjør at vi vil redusere overføringene. Debatten kan ikke handle om vi bruker 0,9 eller 1 prosent av bruttonasjonalinntekt. Frp vil kutte i bistanden fordi den er resultatløs. Vi ønsker at folk som lider av sult skal få hjelp, fremfor at maktsyke og korrupte herskere beriker seg på norske bistandskroner, og på fattige menneskers bekostning, sier Jensen.

— Jeg har selv besøkt Uganda, der en korrupt diktator er revnende likegyldig til hvordan innbyggerne har det, tilføyer Jensen.

Handel, ikke bistand

— Stat-til-stat-bistanden er den verste. Vi ønsker å kanalisere mer til frivillige organisasjoner. Men også denne støtten er problematisk fordi den sementerer dagens system. Veien til fremgang for utviklingslandene og et bedre liv og selvrespekt for innbyggerne går gjennom friere verdenshandel og nedbygging av tollbarrierer Vi må akseptere at det får konsekvenser i Norge, særlig i landbruket, sier Jensen.

— Hvilket belegg har du for å hevde at bistanden ikke virker?

— Det finnes mange rapporter som dokumenterer dette, svarer Jensen.

Styrt av følelser

Knut Arild Hareide avviser at bistanden er feilslått.

— Det finnes ikke en krone på statsbudsjettet vi får mer igjen for, enn akkurat de vi bevilger til bekjempelse av fattigdom i verden. Men det kan alltid diskuteres om bistanden kan gjøres enda bedre, sier han.

Siv Jensen understreker at Frp fortsatt vil bruke norske skattekroner til nød- og katastrofearbeid. Næringslivet bør også få en sterkere plass i utviklingssamarbeidet. - Våre moderne bedrifter må få spre sin kompetanse til fattige land, mener Jensen.

Partiets utenrikspolitiske talsmann, Morten Høglund, fastslår at bistand ikke skaper utvikling, men det motsatte.

— Norsk utviklingspolitikk er styrt etter følelser og innfallsmetoden, sier han.

- VIRKER IKKE: - Frp vil kutte i bistanden fordi den er resultatløs, sier Frp-formann Siv Jensen.
Scanpix