En enstemmig valgkomité gikk onsdag inn for at Siv Jensen skal overta etter Hagen. Per Sandberg fra Sør-Trøndelag er foreslått som første nestleder og Øyvind Korsberg fra Troms som andre nestleder i gruppa. Bård Hoksrud fra Telemark er forslått som innpisker.

Hagen har vært parlamentarisk leder i 24 år. Han blir etter alt å dømme valgt til visepresident i Stortinget mandag 10. oktober.

Siv Jensen er i dag nestformann i Frp. Hun er 36 år gammel og ble første gang valgt til Stortinget i 1997.

De formelle valgene finner sted på stortingsgruppas møte onsdag ettermiddag.

OVERTAR: Siv Jensen overtar som parlamentarisk leder i Frp.
FOTO: SCANPIX