Det viser en ringerunde NTB har foretatt blant de fleste partigruppelederne i Os kommunestyre.

— Hadde vi kunne gjort noe mer, så ville vi gjort det. Men det kan vi ikke, og det får vi ta til etterretning, sier Svein Brunvatne (Ap) til NTB.

Han setter ord på det mange av opposisjonspolitikerne i Os føler. De har uttrykt sin mistillit til Søviknes, bedt ham vurdere sin stilling, og sett at han likevel har bestemt seg for å komme tilbake.

— Vi er på ingen måte fornøyd med at han fortsetter som ordfører. Men det er umulig å kaste ham, sier SVs Dag Anders Westhrin til NTB.

Juridisk vurdering Det er kommuneloven som setter en stopper for opposisjonspolitikernes ønske om ordførerskifte i Os. Nå vil SV be jurister vurdere om loven var riktig tolket da et mistillitsforslag fra opposi-sjonen ble klubbet ned i kommunestyret på Os forrige uke. Begrunnelsen var at loven ikke åpner for å ta opp en slik sak på kommunestyret ettersom den ikke sto på sakslisten.

— Vi mener det var feil når vi ble klubbet ned. Vi mener lovtolkningen var for snever, og vil gjerne få fastslått hva en ordfører kan klubbe ned, forteller Westhrin.

Ut over det kommer ikke SV til å forfølge saken.

— Vi får se hva juristene kommer frem til. Men jeg tror ikke vi kommer til å gjøre noe mer aktivt for å få Søviknes fjernet, sier Westhrin til NTB.

Tillit Ingrid Netland i Senterpartiet tror Søviknes hadde gjort klokt i å si fra seg ordførervervet, og fortsatt som menig kommunestyremedlem.

— Da kunne han brukt resten av perioden til å gjenopprette tilliten til både politikerne og innbyggerne i Os for øvrig, sier Netland til NTB.

Hun er forundret over at Søviknes har tillit til å fortsette som ordfører, samtidig som han ikke har tillit til fortsette med politikk på riksplan.

— Man skulle tro at begge deler krevde den samme tilliten. Det er underlig at det skal være en slik todeling, mener Netland.

NTB

Les også: - Godt å være tilbake

BLIR SITTENDE: Terje Søviknes blir sittende i ordførerstolen i Os. Ingen av partiene i kommunestyret vil gjøre noe mer for å få ham fjernet. FOTO: Helge Hansen, Scanpix