Det hedenske trossamfunnet Bifrost kommer til å få tildelt et eget felt på Voksen kirkegård i Oslo. Her skal det opparbeides en minnelund for dem som tror på Odin og Tor.

– Dette vil bety veldig mye for både Bifrost og for våre medlemmer, mener Stine Robertson i Bifrost, som har jobbet med gravstedssaken.

Under forutsetning av at trossamfunnet selv bekoster opparbeidelsen – og at minnelunden utelukkende blir for urner – har gravferdsetaten i Oslo sagt ja til gravfeltet.

– Såfremt en organisasjon er registrert som trossamfunn, så prøver vi å strekke oss så langt vi kan når vi får slike henvendelser, forteller direktør Margaret Eckbo i gravferdsetaten.

– Fantastisk bra I blotslaget Hugauge i Bergen er gleden stor over det som skjer i Oslo.

– Det er fantastisk bra at søknaden er gått igjennom, sier Tania Stene, leder for Hugauge – som er med i Bifrost.

– Håpet er å få en slik gravplass også i Bergen og de andre større byene. Vi begynner å bli en god del medlemmer på Vestlandet – vi er nesten 30 i Hugauge, sier Stene. Hun mener saken handler om religionsfrihet, og håper også andre trossamfunn vil la seg inspirere av det som skjer i Oslo.

I Bergen kirkelige fellesråd er de åpne for å etablere gravfelt for ulike trossamfunn – også for hedninger.

– Vi ønsker å dekke de behovene som er. Vi har et muslimsk gravfelt på Nygård kirkegård, men ellers har det ikke vært noen pågang om å få egne minnelunder eller gravfelt, sier Ove-Christian Fredriksen, økonomi— og eiendomssjef i Bergen kirkelige fellesråd.

Danskinspirert Minnelunden i Oslo blir den første i sitt slag i Norge. Det finnes heller ikke mange i Norden. Danmark fikk et slikt gravfelt tidligere i år, da et anlegg på en gravlund i Odense ble innviet.

Også den har form som et skip, men er større enn den som nå blir anlagt i Oslo.

– Danskene er våre trosfeller og har vært en inspirasjon for oss i denne saken, forteller Robertson.

Bifrost ser for seg at urnene blir plassert innenfor den skipsformede steinformasjonen. På steinene skal det plasseres minneplaketter over dem som er gravlagt der. Seremonien i forkant er basert på hedensk skikk og ånd.

To forslag – Vi arbeider nå med to forslag til seremonier i forbindelse med begravelser, men lovverket vårt gir store rom her. Vi står ganske fritt til å ta hensyn til avdødes og pårørendes ønsker, sier Robertson.

Trossamfunnet hadde ideelt ønsket seg et område utenfor en ordinær vigslet gravlund, men er likevel fornøyd med den løsningen som gravferdsetaten har lansert. Bifrost tror heller ikke det vil komme noen reaksjoner på den hedenske minnelunden.

– Det finnes allerede gravfelter for muslimer og andre trosretninger. Jeg ser derfor ingen grunn til at det skal bli noe oppstyr rundt dette, sier Stine Robertson.

Vil ligge i haug Gravlunden på Voksen har et kapell som ikke er vigslet, og gravlunden har felt for både muslimer og bahaisamfunnet. At åsatroende også skal få sitt felt, var ukjent for sokneprest Anne Pettersen i Voksen menighet da Aftenposten ba henne om en kommentar. Hun er også usikker på om det vil vekke noen reaksjoner.

– Det er ikke lenger kirken som har ansvaret for gravlunden. Det er kommunen og gravferdsetaten som har det, påpeker hun.

Hugauge-leder Tania Stene i Bergen har personlig ikke noe ønske om å ligge sammen med sine trosfeller i Oslo, når den tid kommer. Hun vil kremeres og spres for vinden.

– Hadde vi fått lov til å ligge i haug, ville det vært noe annet. Men så langt er vi ennå ikke kommet, sier Stene.

Aftenposten/Bergens Tidende

Synes du hedninger skal få egne gravlunder? Si din mening!

ENDESTASJON? Gravferdsetaten i Oslo har sagt ja til at Det hedenske trossamfunnet Bifrost får et eget gravfelt på Voksen kirkegård i Oslo.
JAN TOMAS ESPEDAL