Deretter hengte han den svarte dommerkappen kantet med dyprød fløyel i skapet for siste gang. Den siste protokollen signerte han i forrige uke.

Til stede ved Smiths siste plenumsmøte — der høytidelige prosedyrer var erstattet med innsiktsfulle og personlige taler - var også statsminister, justisminister og andre representanter for den lovgivende, utøvende og dømmende makt. På første benk satt hans kone og tre døtre, som også er jurister.

Den avtroppende høyesterettsjustitiarius uttrykte spesiell glede over at konge- og kronprinspar tok del i møtet. Det er første gang medlemmer av kongefamilien er til stede ved et plenumsmøte i Høyesterett, men kong Harald og dronning Sonja har vært til stede i den ærverdige gamle bygningen to ganger tidligere, ved frigjøringsjubileet i 1995 og året etter da Høyesteretts Hus sto ferdig etter oppussingen. For kronprinsparet var det første besøk i Høyesterett.

Mange godord

Carsten Smith har ledet landets øverste rett i 11 år. 31. juli går han av for aldersgrensen, men vil fortsatt ha kontor i Høyesterett. Under det høytidelige plenumsmøtet vanket det mange rosende ros til den avtroppende justitiariusen:

— Du har skapt en Høyesterett som er levende og dynamisk - akkurat som deg, sa justisminister Odd Einar Dørum (V) blant annet.

Han berømmet Smith for den utvidete åpenheten rundt Høyesterett som er blitt til under Carsten Smiths ledelse.

Gammel kongestol

Under møtet i Høyesteretts plenumssal satt kong Harald på den gamle kongestolen fra 1749, som han også to ganger tidligere har sittet i. Stolen som ifølge direktør Gunnar Bergby, er en av landets fineste barokkstoler, ble laget til Frederik Vs besøk i Norge. Den gang ble retten satt på Akershus slott, og kongen var rettens øverste leder.

Stolen er til daglig plassert på høyesterettsjustitiariusý kontor.

Også kong Olav har benyttet stolen da han var til stede ved Høyesteretts 150-årsjubileum i 1965.