Tidligere måtte alle som hadde TV-apparat betale lisens, uavhengig av om de kunne ta inn signaler eller ei. Begrunnelsen var at lisensen gjaldt mottakerutstyr, uavhengig av om det var mulig å ta inn signaler med utstyret.

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon ba om en endring av forskriftene, og i vår ble det avgjort at husstander som ikke kan ta inn TV-signaler heller ikke skal betale lisens.

Brukes som monitor

Dette gjelder folk som ikke har oppdatert til digital TV-mottaker eller parabol etter at det analoge bakkenettet ble slukket, men som bruker TV-apparatet til f.eks. spill og DVD-filmer. Det gjelder også et lite antall husstander som ligger i skyggesoner der de ikke får inn TV-signaler i det hele tatt.

— Endelig kan forbrukere som ikke får inn tv-signaler, benytte tv-en som monitor uten at lisensen må betales, sa forbrukerombud Bjørn Erik Thon da den nye forskriften ble vedtatt i mars.

Men det går ingen automatikk i dette, og det haster med å få meldt fra hvis du er blant dem som ikke kan ta inn TV-signaler. Meldingen om fritak må være mottatt av NRKs lisensavdeling innen 1. juli. Da starter neste lisensperiode, og neste mulighet til å si opp lisensen kommer ikke før 1. januar neste år.

Vurderes konkret

NRKs lisensavdeling skal konkret vurdere om husstanden kan ta inn signaler, og det er bare mulig å slippe unna lisensen i områder der det gamle, analoge bakkenettet er avviklet.

— I tillegg må husstanden erklære at den ikke kan motta fjernsynssignaler på annen måte, skriver forbrukerombudet i en pressemelding.

Du kommer med andre ord ingen vei hvis du prøver å slippe lisensen med den begrunnelsen at du aldri ser på NRK. Hvis du har mulighet til å ta inn TV-signaler via parabol, kabel-tv, ip-tv eller digitalt bakkenett, må du betale lisens som tidligere.

Vegar Valde