Vestre krematorium i Oslo var rikt dekorert med fremsendte kranser og blomsteroppsett, både på og rundt kisten og langs midtgangen. Prest Sunniva Gylver forrettet.

Det var meget stort fremmøte til bisettelsen, og mange måtte stå under høytideligheten. En vesentlig del av de fremmøtte kom fra Heltberg Private Gymnas, hvor Kristoffer Inderberg Bastiansen var elev. (NTB)