Storms værikon håper utnevnelsen kan forsterke både hennes eget og nordmenns engasjement i miljøsaken.

— UNEP er nok ikke like kjent i Norge som for eksempel UNICEF, så de har nok vurdert det slik at jeg er i posisjon til å gjøre FNs miljøvernprogram mer kjent. Det håper jeg at jeg kan bidra til.

— Hvorfor sa du ja?

— Jeg var veldig grønn da jeg var ung, men har nok mistet litt av idealismen på veien. Nå har jeg fått en plattform der jeg få frem viktige tema. Så dette blir en liten dråpe fra meg for å gjøre verden til et litt bedre sted.

— Hva er du mest opptatt av?

— Global oppvarming. Klimaendringer er et felt som ligger tett opp til fagutdannelsen min innen meterologi. Spesielt nord-sør-perspektivet er interessant. Utfordringen blir å imøtekomme jordens energibehov uten at de fattige landene blir holdt nede. Dette er selvsagt et veldig vanskelig spørsmål.

— Av mer hverdagslige ting, er jeg opptatt av avfallssortering. Her er vi kommet langt i Stavanger, og jeg opplever det nesten ubehalgelig å måtte kaste alt søppel i samme spann når jeg besøker svigermor i Oslo. Her er det viktig at politikerne ligger til rette for folk. Det er slik holdninger blir til handling. Det er også viktig at barn læres opp til dette tidlig, både i hjem, barnehage og skole. Hvis den oppvoksende generasjon får inn de rette holdningene, vil de ta disse med seg inn i arbeidslivet og legge bedre til rette for miljøtiltak når de er beslutningstakere, sier Kalvik.

Biskop Finn Wagle, tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen, Elin Enge i Norsk Folkehjelp og styreleder i ForUM (Forum for utvikling og miljø) Halle Jørn Hanssen, er også utnevnt av miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) til medlemmer av den nasjonale komiteen som skal arbeidet for UNEP.

HÅVARD BJELLAND