JAN STEDJE jan.stedje@bergens-tidende.noBjerke har med umiddelbar virkning trukket tilbake fullmakten til Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning (DN). Det er blant annet det elendige resultatet av rotenonbehandlingen av Lærdalselvi i 1997 som har fått Bjerke til å sette ned foten. Alt liv i denne elven ble drept, men den fryktede lakseparasitten gyrodactylus salaris lever i beste velgående i dag.I likelydende brev til SFT og DN fratas de to etatene all myndighet i rotenon-bruk. Miljøprofilen viktigere "Fordi kompetansen på dette området er delt mellom to ulike etater, ser vi det som mest hensiktsmessig at slike saker avgjøres av Miljøverndepartementet", står det i brevet. Brevet etterlater liten tvil om at det heretter blir fryktelig vanskelig å få klarsignal til å pøse rotenon ut i vassdrag som er smittet av gyrodactylus. I Lærdal ble noen hundre liter av giften brukt. "Denne type saker innebærer avveining mellom ulike miljøpolitiske hensyn. Det gjelder i første rekke avveining mellom hensynet til redusert forurensning og bruk av helse— og miljøfarlige kjemikalier, mot hensynet til bevaring av de ville laksestammene", skriver statsråden. Og budskapet fra rotenon-minister Siri Bjerke er krystallklart. Dette er en sak som hun nå vil styre politisk bokstavelig talt fra elv til elv.