Brevet er sendt til lederen for det amerikanske miljøverndirektoratet, Christine Todd Whitman. Bjerke påpeker at Norge og USA har hatt et godt samarbeid i klimaforhandlingene gjennom det siste tiåret og hun ønsker at dette samarbeidet kan fortsette.

— Jeg henstiller til USA om å vise internasjonalt lederskap og møte utfordringene som klimaendringene setter oss i, skriver Bjerke i brevet.

Protester fra hele verden er blitt rettet mot USA etter at George Bush trakk USA fra Kyoto-avtalen forrige uke.

Kyotoavtalen pålegger industrilandene å redusere utslippene av CO2 og andre klimagasser. USA, med 4 prosent av verdens befolkning, står alene for 28 prosent av de globale klimagassutsl ippene.

NTB