— Svært mange forbrukere er forbannet, frustrert og føler maktesløshet overfor strømprodusentene. Kundene blir totalt overkjørt, sier Per Christian Gillebo, en av initiativtakerne bak det som etter planen skal bli Strømkundenes interesseorganisasjon. Tiltaket har sitt utspring i Skedsmo utenfor Oslo. Ifølge Gillebo har det allerede meldt seg rundt tusen misfornøyde strømkunder, og det trass i at nyheten om interesseorganisasjonen bare er spredd via internett og e-post i løpet av romjulen.

Ulovlig prissamarbeid?

— Jeg regner med et rush av interesserte når folk er tilbake på jobb etter nyttår, sier sunnmøringen Gillebo, som til daglig driver et eiendomsutviklingsfirma på Romerike.

Ifølge personene bak strømkunde-organisasjonene er formålet å arbeide aktivt for strømkundenes økonomiske interesser.

— Vi ønsker å finne ut om det foregår ulovlig prissamarbeid mellom kraftprodusentene. Dessuten vil vi engasjere advokater og kvalifiserte personer til å gjennomgå hendelsene på markedet for kraftproduksjon og hvilke allianser som styrer dette. Vi vil også granske bakgrunnen for at strømleverandørene ser seg sterke nok til å tredoble den vanlige husstands strømregning, opplyser Gillebo.

«Eventyrlig fortjeneste»

Han mener forbrukerne har all grunn til å føle seg provosert over det han kaller eventyrlig fortjeneste hos produsentene og høye utbytter til eiere av kraftobligasjoner. Blant annet viser Gillebo til medieoppslag om at norske kraftprodusenter bare i løpet av november og desember i år tjener 4,3 milliarder kroner ekstra på grunn av de høye strømprisene. Gillebo mener dette er penger som tilhører forbrukerne.

— Blir vi mange nok, vil vi som kunder kunne utøve stort press og dermed være med å styre våre egne strømkostnader. Vi er alle strømkunder, og har sjansen til å bli den største forbruker-pressgruppen i landet, sier Gillebo. Han mener folk ikke lenger bør akseptere forklaringene til kraftprodusentene om hvorfor strømprisen går til himmels.

Derfor planlegger initiativtakerne bak interesseorganisasjonen selv å gjennomføre undersøkelser av vannstanden i bassenger og sammenlikne resultatene med tidligere statistikker.

«Ingenting å frykte»

Informasjonsdirektør Kjell Harald Lunde i Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) tar meldingen om forbrukermobiliseringen med stor ro.

— Vi har ingenting å frykte når det gjelder påstandene denne organisasjonen kommer med. Vi har alt vårt på det tørre. Det foregår verken ulovlig prissamarbeid eller spekulasjon i tømming av magasiner, fastslår Lunde, og minner om at Konkurransetilsynet allerede overvåker kraftaktørene nøye.

Han understreker at han er positiv til at strømkunder danner interesseorganisasjon. - Det er jo en indikasjon på at markedet fungerer, sier han.

Lunde hevder også at dagens høye strømpriser er en uunngåelig effekt av et velfungerende markedssystem.

— Om sommeren kan vi ikke gjøre annet enn å legge magasinproduksjonen opp med normale nedbørsmengder som forutsetning. Da er det naturlig at prisen stiger når vi opplever tørkeperioder som i høst. Når det blir mangel på en vare, stiger prisen. Det er sånn markedet fungerer, sier Lunde, og legger til:

— Hadde vi fått mer nedbør enn normalt denne høsten, ville mye vann fra magasinene rent i havet. Da ville bli kritisert for det også, mener Lunde.

Han avviser også at kraftprodusentene håver inn enorm gevinst på strømkundenes bekostning. Informasjonsdirektøren viser også til statistikk som viser at den gjennomsnittlige kraftprisen ikke har steget i den siste tiårsperioden.