— Dette er en dom jeg er uskyldig i, og jeg anker på stedet, sa Lars Grønnerød klart og tydelig rett etter domsavsigelsen på Hamar fredag.

Grønnerød er dømt til 18 års fengsel for medvirkning til overlagt drap på Orderud gård.

I motsetning til Grønnerød har de tre andre domfelte i saken tatt betenkningstid i spørsmålet om anke.

Fornøyd Kristin

Kristin Kirkemo Haukeland er fornøyd med at hun fikk en mildere dom enn i herredsretten.

Det sier hennes forsvarer, Jonny Veum, i sin første kommentar til dommen. Veum har tidligere antydet at han vil vurdere å anke saken på grunnlag av saksbehandlingsfeil.

Med et mindretall på tre dommere som ønsket å gi Kristin 12 års fengsel, vil det nå også være aktuelt å anke på straffeutmålingen.

Det vil bli avgjort senere. Veum sier i en kommentar at det etter lagrettens kjennelse også var fullt mulig å dømme Kristin til 21 år.

I et slikt perspektiv må man se det positive i dommen, sier han.

(NTB)