Aktor i saken, statsadvokat Berit Sagfossen, ønsker ikke å kommentere dommen.

-Dommen er helt i samsvar med vår påstand. Derfor har jeg ingen ytterligere kommentar, sier hun til NTB.

30-åringens forsvarer, Øistein Elseth, er skuffet over dommen.

-Jeg hadde regnet med en streng dom, men jeg er skuffet over at han ble ilagt inntil ti års sikring. Domstolen har etter min mening feiltolket de sakkyndiges uttalelser. De sa at inntil fem års sikring burde være nok, sier Elseth til NTB.

NTB