— Vi finner oss ikke i det, men krever at statsråden tar opp saken igjen. Det sier Reidun Kvien, nyvalgt leder i Ensliges forbund.

Hun mener dette er et signal om at statsråd Karita Bekkemellem ikke tar de singles situasjon på alvor.

Skvises ut i fattigdom

— Faktum er at mange aleneboere blir skviset ut i fattigdom fordi hele samfunnet er innrettet på at man skal ha to inntekter, sier Kvien.

Hun understreker at enslige utgjør over en tredjedel av alle husholdninger i Norge, og kjøper ikke Bekkemellems argumenter om at gruppen er for variert og uensartet til at det går an å utarbeide spesialordninger for den.

— Det går jeg overhodet ikke med på. Pensjonistene er også en gruppe med sammensatte behov, men det lar seg gjør å utarbeide spesielle tiltak for dem, for eksempel på skatteområdet. Det samme gjelder småbarnsforeldre. Det finnes rike småbarnsforeldre, det finnes fattige og noe midt imellom. Likevel er det fullt mulig å få til ordninger som er spesialinnrettet med tanke på familier med små barn.

— Dette er bare en måte å vri seg unna på, og en svært dårlig unnskyldning for ikke å gjøre noe, mener Kvien.

Krever lengre avdragstid

— Hva er de viktigste kravene fra aleneboere?

— Boligmarkedet er det viktigste hinderet å komme over for single. Med dagens boligpriser er det nesten uoverkommelig å kjøpe sin egen bolig med bare en inntekt. Systemet og samfunnet er innrettet på at man må være to for å klare den økonomiske byrden. Svært mange enslige bor trangt og dårlig.

— Et konkret tiltak kan være å innføre den samme ordningen som de har i Sverige, muligheten til mye lengre nedbetalingstid på boliglån. Der kan man få nedbetalingsplan på opptil 60 år, i Norge er det stort sett 30 år som gjelder.

Lavere avgifter

Differensiering av kommunale avgifter er et annet virkemiddel. Aleneboere betaler for eksempel stort sett like høy vannavgift som store familier, mens de bruker en brøkdel så mye vann. Slike ting er ikke bare urettferdig, det er et tungt innslag i økonomien.

Skattefradrag som kompensasjon for merutgifter ved å bo alene er også et krav fra single, sier Reidun Kvien.

Nå mobiliserer hun for at flere skal melde seg på i kampen for singles rettigheter.

— Vi vet at det finnes minst 800.000 av oss, men det er bare 3000 av dem som har engasjert seg i Ensliges landsforbund.

Vi trenger mange flere medlemmer, og det får vi kanskje nå, for jeg vet at Karita Bekkemellems beslutning om å droppe singelmeldingen har falt mange aleneboere tungt for brystet.

— Håpet er at skal klare å mobilisere sterkere og bredere, sier Reidun Kvien.

Skrinlagt

Arbeidet med en egen stortingsmelding om enslige i Norge har pågått i mange år. Når arbeidet nå er skrinlagt er det fordi barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem har kommet frem til at det er lite hensiktsmessig å legge frem en egen melding om aleneboeres levekår. Begrunnelsen er at gruppen er for sammensatt i og variert til at det er mulig å finne frem til felles tiltak. Bekkemellem viser til at det er fullt mulig å diskutere ensliges problemer uten en egen melding, for eksempel i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.

Amundsen, Paul S.