Smittejegerne i Østfold har tatt i bruk høyteknologiske verktøy for å lokalisere smittekilden til legionellaepidemien, som så langt har smittet 43 personer. Seks av dem har mistet livet.

Plotter inn bevegelser

Teknologibedriften Geodata bistår smittejegerne i Østfold, og den siste uken har de matet store mengder informasjon i kartprogrammet ArcGis. Dette programmet ble blant annet benyttet etter tsunamikatastrofen i Sør-Asia, for å dokumentere hva slags leteaksjoner som var gjennomført, og for å finne ut hvilke områder letearbeidene burde fortsette i.

I Østfold blir pasientenes bosted og bevegelsesmønster plottet inn kartprogrammet, i tillegg til kjøletårnenes lokalisering. Dette kombineres så med værdata fra Norsk institutt for luftforskning (NILU).

— Poenget er å legge inn forskjellig type informasjon som er geografisk relatert, enten det er faste punkter, linjer eller flater på et kart, forklarer teknisk rådgiver Tore Jensen ved Geodata.

På denne måten kan man simulere antatt spredning fra et kjøletårn, og finne ut hvilke pasienter som befant seg innenfor eller utenfor spredningsfeltet til et gitt tidspunkt.

Svar i slutten av uken

— Vi har tatt hensyn til en rekke faktorer som kan påvirke spredningen, blant annet luftfuktighet, vindhastighet og temperatur. Ved tørr luft vil for eksempel legionellabakteriene raskere gå til grunne av seg selv, forklarer Truls Krogh, leder for Folkehelseinstituttets avdeling for vannhygiene.

Han forklarer at kartprogrammet tidligere også har vært benyttet til å anslå spredningen av svevestøv i trafikken.

— Legionellabakteriene spres med våte partikler, og i motsetning til svevestøv blir ikke disse virvlet opp igjen dersom de treffer bakken, påpeker Krogh.

Så langt har smittejegerne plottet inn 270 bevegelser fra de 43 berørte pasientene i Østfold.

— Noen kjøletårn virker mindre sannsynlige som smittekilde enn andre, sier Krogh.

Parallelt med kartleggingen og samkjøring av geografiske data, jobbes det fortsatt intenst med å fremskaffe en DNA-match mellom prøvene fra pasientene og kjøletårnene. Først når disse resultatene er klare, vil smittekilden kunne slås fast med sikkerhet.

— Jeg vil anta at dataene fra kartanalysene og DNA-prøvene kan oppsummeres i slutten av uken, sier Krogh.