— I forbindelse med varetekstfengsling er det utarbeidet en ny siktelse i saken. Det dreier seg om én overtredelse av straffelovens pargraf 196.

— Bestemmelsen gjelder det å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år. Han er siktet etter straffeloven 196. I tillegg er han siktet for å ha utvist seksuell krenkende adferd overfor noen som ikke har samtykket til det. 201b, oppslyser politiadvokat Fredrik Martin Soma til Aftenbladet.no onsdag ettermiddag.

I flere år

Birkedal er altså siktet etter følgende paragrafer i straffeloven:

§ 196. Den som har seksuell omgang med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år.

§ 201b. Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det. Straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

Overtredelsen av straffelovens paragraf 196 skal dreie seg om et forhold som går tilbake til 2008.

Når det gjelder paragraf 201b skal forholdene ha inntruffet i Birkedals bopel på Storhaug i en periode fra 2008 til våren 2011.

Etter det Aftenbladet erfarer skal Birkedal med hemmelig kamerautstyr ha filmet seks uvitende menn mens de var nakne.

— Jeg vil ikke kommentere antall, men det dreier seg om flere personer, sier Soma.

Birkedals advokat, Arvid Sjødin, var ikke kjent med den utvidede siktelsen da Aftenbladet.no snakket med han like før klokken 12.30 tirsdag.

- Har Birkedal innrømmet forholdene?

— Jeg kan ikke kommentere hva som er kommet fram i avhør, i og med at han sitter med brev- og besøkskontroll, sier Sjødin.