Mannen, som er en kjenning av politiet, nekter foreløpig ethvert kjennskap til saken.

— Vi hadde ham inne til vanlig vitneavhør, i og med at vi hadde opplysninger om at han var på det aktuelle stedet til det aktuelle tidspunkt. Etter at forklaringen var avgitt og sammenholdt med øvrige opplysninger, så har det framkommet skjellig grunn til mistanke, sier lensmann Ivar Bronebakk til NTB lørdag kveld.

Mannen er nå siktet for forholdet og blir i varetekt i helgen. Mandag vil det bli tatt opp til vurdering om han skal fremstilles for ytterligere varetekt.

Kvinnen ligger alvorlig skadd på Vest-Agder sykehus etter at hun ble utsatt for særdeles grov vold av ukjente gjerningsmenn natt til lørdag.Hun skal ikke være livstruende skadd, melder NRK.

— Kvinnen ble funnet alvorlig skadd av en forbipasserende bak idrettshallen i Vennesla ved 2-tiden natt til lørdag. Vi vet ikke hva som er skjedd forut for dette fordi kvinnen ikke er i stand til å bli avhørt, opplyser lensmannsfullmektig Arne Sundvoll ved Vennesla lensmannskontor til NTB.

Ifølge Sundvoll var kvinnen påført alvorlige skader som følge av særdeles grov vold. Han ønsker ikke å gi opplysninger om hvordan volden er påført eller om kvinnen har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Kvinnen bodde selv i nærområdet, og ble sist observert på bopel klokken 22.30. Det hendte ofte at hun gikk turer på kvelds eller nattetid i sentrum av Vennesla.

Politiet har hatt tekniske etterforskere på funnstedet, og foretok lørdag formiddag en rundspørring i området.

— Foreløpig vet vi ikke hvem som står bak dette, men etterforskningen pågår for fullt med alt tilgjengelig mannskap, sier Sundvoll.

(NTB)