Barnet er innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø med alvorlige hodeskader. Faren ble varetektsfengslet 4. januar, siktet for å ha mishandlet babyen, skriver Rana Blad.

– Det er skjellig grunn til mistanke om at babyens far har påført barnet alvorlige skader, sier politiadvokat Stig Morten Løkkebakken til avisen.

Under undersøkelser av det lille barnet ble det påvist flere bruddskader og blåmerker. Mannen har ifølge avisen forklart skadene med at babyen har falt fra en sofa og slått hodet i en dørkarm.

Avdelingsoverlegen som ledet undersøkelsene, har imidlertid uttalt at hjerneskadene er forenlige med kraftig risting av barnet. Det skal være stor risiko for at hodeskadene kan gi barnet varige mén.

Barnefaren påkjærte fengslingskjennelsen til lagmannsretten, men anken ble avvist 11. januar. Lagmannsretten la vekt at den siktedes forklaring ikke stemmer overens med skadene.

Også babyens mor har status som mistenkt i saken, men politiet har ingen opplysninger om at hun skal ha skadet barnet.