— Begge er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 95, 1. ledd, som går på forhånelse av en fremmed stats flagg. Saken vil bli sendt fra politiet til Oslo Statsadvokatembete en av de nærmeste dagene, sier politiadvokat Harald Bilberg ved Oslo politidistrikt til bt.no.

Politiets innstilling er ikke offentlig, men etter det bt.no erfarer, anbefaler politiet at flaggbrenningen straffes med bøter.

Strafferammen for denne lovovertredelsen er bøter eller fengsel i inntil ett år.

Valebrokk fnyser av boten

TV 2-sjef Kåre Valebrokk har følgende kommentar til siktelsen:

— Det er trist at påtalemyndigheten og TV 2 må kaste vekk tid og penger på en sånn ubetydelig sak. Dette er ikke en sak å belaste rettsvesenet med.

— Betyr det at du vil akseptere boten?

— Nei, jeg vil nekte så lenge jeg kan. Saken har jo enkelte prinsipielle sider. Jeg håper at det ikke blir nødvendig med rettssak, men er beredt til å ta den hvis jeg må, sier TV 2-sjefen.

Ole Morken i Otto Jespersens management Stageway sier til bt.no at Jespersen er bortreist og ikke vil kommentere denne saken.

— Jeg regner med at han har begynt å pakke ned det han skal ha med seg i fengselet, spøker Morken.

Overrasket advokat

TV 2s advokat Theo Jordal sier han er overrasket over siktelsen.

— Ja, det er vi, i lys av programmets karakter og i lys av ytringsfriheten. Nå får vi avvente hva som skjer videre. Jeg har jo et håp om at riksadvokaten vil se annerledes på denne saken, slik at den aldri vil komme for retten, sier Jordal.

Dersom det blir rettssak, mener advokaten den har viktige prinsipielle sider.

— Vi mener at hensynet til ytringsfriheten og menneskerettighetene må stå over en gammel lovparagraf som kun er benyttet to ganger tidligere, sier Jordal.

Det finnes to høyesterettsdommer der paragraf 95 er benyttet. To menn ble dømt til 20 kroner i bot for å ha som klippet ut et hakekorsflagg i 1933. I 1993 ble flaggbrenning brukt som et tilleggsmoment i straffen til en demonstrant som ble dømt for å sparke en politimann i skrittet. Ti år senere kan altså Jespersen og Valebrokk bli de neste som dømmes med denne paragrafen.

"Uhell"

Det var i Torsdagsklubben 13. februar at Otto Jespersen "uheldigvis" kom til å sette fyr på det amerikanske flagget under sin avsluttende appell, som handlet om Irak-krigen.

Pastor Finn Henrik Larsen politianmeldte Otto Jespersen for flaggbrenningen.