Kort tid etter avhøret hadde startet, ba imidlertid den siktede, som hadde bistand fra sin advokat, om at avhørene ble avsluttet. Han følte seg ikke frisk nok til å fortsette og ble kjørt tilbake til Dikemark der han får behandling i varetektsperioden.

Mannen blir også observert av medisinsk sakkyndige med tanke på om han er strafferettslig tilregnelig.

– Vi kom i hvert fall i gang med et formelt avhør og håper det skal bli mulig å fortsette avhørene i neste uke, sier politiinspektør Terje Kristiansen til NTB.

Han mener det var nødvendig å avbryte avhøret når siktede påberoper seg helsetilstanden som grunn til at han ikke kan fortsette.

Alle i Pakistan

Tidligere har siktedes brødre vært gjennom omfattende avhør. Innholdet i disse avhørene er noe av det materialet siktede vil bli konfrontert med.

Brødrene reiste til Pakistan da søstrene ble begravd for noen uker siden. Siktedes og ofrenes far var allerede i Pakistan sammen med siktedes kone.

– Så vidt jeg vet, er ingen av dem kommet tilbake til Norge, men det er visstnok en del av den sørgeprosessen familien går gjennom etter drapene, sier Kristiansen.

Han opplyser at fredagens besøk på politihuset er andre gang siktede er der. Ellers får han psykiatrisk behandling på Dikemark sykehus.

Problem for etterforskningen

På spørsmål svarer Kristiansen at det selvsagt er et problem for fremdriften i etterforskningen at siktede ikke kan avhøres. Saken står imidlertid ikke i stampe. Politiets tekniske og taktiske etterforskere har vært i arbeid helt siden drapene fant sted.

Fredagens avhør ble ifølge politiet avbrutt før man kom inn på realiteten i saken. Siktedes forsvarer, Truls Dramer, sier til NRK at avhøret varte i halvannen time før det ble avbrutt.

Kristiansen vet ikke når familiemedlemmene kommer tilbake til Norge. Faren og siktedes kone er ennå ikke avhørt.

Etter at drapene ble kjent, kom det fram at to av de drepte søstrene også tidligere har vært utsatt for vold. De ble stukket med kniv av eksmannen til den eldste søsteren.

Opplysninger som er kommet fram, tyder på at den pakistanske familien har vært preget av konflikter knyttet til kulturkollisjoner mellom brødre og søstre, barn og foreldre.