Onsdag trykket forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Eriksen (Ap) på den symbolske knappen som markerer den formelle fellessatsingen for å sikre både store offentlige datasystemer og forebygge angrep på mindre bedrifter og private brukere. Det skjer gjennom de to sikkerhetssentrene NorCERT og NorSIS.

Ikke minst står vi overfor økende grad av økonomisk kriminalitet rettet mot Norge og norske virksomheter, men også trussel mot sentrale installasjoner og samfunnsinteresser.

– Dette er ledd i regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet. Dette arbeidet vil være en kontinuerlig prosess, sier forsvarsministeren til NTB.