Ingen av de andre partitoppene som avsluttet valgkampen samtidig, var gjenstand for noe synlig ekstra sikkerhetsopplegg. Statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) hadde de vanlige sikkerhetsfolkene rundt seg, mens finansminister Per-Kristian Foss (H), partiformann Carl I. Hagen (Frp) og partileder Valgerd Svarstad Haugland (KrF) ikke var utstyrt med egne sikkerhetsvakter.

— Jeg regner med at det er noe de gjør for å være på den sikre siden. Det er ingen dramatikk, i det, og jeg lar med ikke forstyrre av at de er der. Jeg tenker ikke på det, sa Kristin Halvorsen.

Politiet var mer synlig enn vanlig lørdag formiddag. I tillegg til de sivilkledde vaktene, var fire uniformerte politifolk hele tiden i nærheten av politikerne.

— PST overleverte en oppdatert trusselvurdering om politikernes sikkerhet til Justisdepartementet torsdag. Vurderingen er gradert og vi kan ikke gjengi detaljer fra denne, sier politiinspektør Tor Hallingstad i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Han forklarer at det er opp til hvert enkelt politidistrikt å sette i verk konkrete tiltak på bakgrunn av trusselvurderingene.

Politiet i Oslo vil ikke kommentere om noen politikere har fått ekstra vakthold i kjølvannet av PSTs nye trusselvurdering.