• Svakhetene er alvorlige. Det må skje endringer umiddelbart og følges opp på høyt nivå, uttalte Svein Rennemo, Statoils styreleder, under pressekonferansen i dag.

«Selskapet har ennå ikke utviklet en kultur hvor det er allment erkjent at sikkerhet er alles ansvar», heter det i granskningsrapporten om terrorangrepet i In Aménas, offentliggjort i dag.

Under punktet «Sikkerhet i Statoil», kommer det tydelig frem at:

Selskapets kapasitet, kompetanse og kultur må styrkes for å kunne håndtere sikkerhetsrisiko forbundet med aktiviteter i komplekse og krevende omgivelser.

— Risiko kan ikke elimineres

Rapporten er videre enda krassere i sin beskrivelse av sikkerheten i Statoil. Granskningsutvalget går så langt at de konkluderer med at Statoils ledere har for lav forståelse for sikkerhet, og at sikkerhet som område ikke er blitt prioritert i tilstrekkelig grad.

For selv om selskapet har et omfattende rammeverk og dokumentasjon for sikkerhet, «er det ikke etablert en felles metode eller praksis i selskapet».

— Risiko kan ikke elimineres.Garantier mot terrorhandlinger kan ikke gis, ikke i noe land.Men vårt ansvar er å ta vare på våre ansatte og våre anlegg, uttalte styreleder Rennemo.

Han påpeker at Statoil ikke kunne håndtert krisen på en måte som ville påvirket utfallet, først og fremst ved å redde liv. Men han innrømmer altså at rapporten har avdekket kritiske svakheter ved Statoils sikkerhet.

— Beskyttelse mot krefter som med hensikt vil skade selskapet, er en annen type sikkerhet (enn det Statoil er eksperter på).Vi har kompetanse, men den må styrkes og utvikles innenfor nye områder, sa konsernsjef Helge Lund under pressekonferansen.

KREVENDE: Svein Rennemo, Statoils styreleder, under pressekonferansen i dag. - Rapporten minner oss om de grusomheter som fant sted i In Aménas. Den gjorde sterkt inntrykk på styret da vi behandlet den i går kveld.
Skjermpdump

Tøft å motta rapporten

Videre uttalte Lund at Statoil ikke hadde grunnlag for å konkludere med at den militære beskyttelsen hadde en tilstrekkelig standard.

— Vi har fått en god rapport.Kritisk, tydelig, konkret.Det er en krevende rapport å motta, men den er nødvendig, og den gir oss det vi har bedt om.

Først når tiltakene som Statoil har vedtatt å innføre på utsatte installasjoner i Algerie, er iverksatt, vil det bli aktuelt å sende medarbeidere tilbake dit. Ifølge Lund vil Statoil arrangere en egen sikkerhetskonferanse basert på denne rapporten.

Ved spørsmål fra BT om ledelsen har vurdert å trekke seg, svarer de:

— Jeg har ikke vurdert konsekvens for min rolle, sier Rennemo.

— Gitt alvoret i situasjonen er det naturlig at spørsmålet stilles.(...) Fokus nå er å gjennomføre forbedringsarbeidet med full kraft, sier Lund.

- Ikke vurdert å trekke meg

Under pressekonferansen får Lund spørsmål om hvorfor de ikke gjorde mer for å øke sikkerheten.

— Helt fra vår inntreden i Algerie ble det gjort løpende vurderinger om sikkerheten.(...) Våre konklusjoner gikk i retning som tidligere, at det algirske militæret hadde kapasitet og styrke til å motstå terrorangrep.

— Rapporten viser helt tydelig at vi som eiere skulle vært tettere på sikkerhetsarbeidet, også lokalt i Algerie, sier Lund.

Ved spørsmål om hvorfor sikkerhet ikke har vært godt nok forstått i Statoils ledelse, svarer Lund at Statoil har for lite kompetanse. Men han svarer ikke på hvorfor det er blitt sånn.

— Vi må gi området betydelig mer prioritet, sier Lund.

- Har ledelsen et medansvar? Og har du vurdert din stilling?

— Det er en viktig erkjennelse at vårt sikkerhetsarbeid ikke har vært godt nok.Jeg har ikke vurdert å trekke meg, og styret har bedt meg gjennomføre et betydelig forbedringsarbeid på risiko.

SIKKERHET FØRST: Lund får spørsmål om Statoil har vurdert å trekke seg ut av land som Algerie. - Hvis vi mener vi ikke kan ha tilfredsstillende sikkerhet, kan vi heller ikke være i det aktuelle landet, sier Lund. Men han legger til at de nå forbedrer sikkerheten.