MAGNUS VOLLSET

Det finnes i dag dataprogrammer som hindrer barn fra å komme inn på nettsider som inneholder sex, såkalte pornofiltre. Om tre uker er det Europa-lansering for et program som også kan hindre uønsket chatting, eTrust EZ Armor.

Begrensninger — Vi har fått mange spørsmål fra bekymrede foreldre om akkurat dette. Bare det siste halvåret har vi hatt 50-60 henvendelser direkte til oss, sier Roger Haug. Han er produktsjef i firmaet Landis som vil distribuere programmet i Norge.

Slik fungerer programmet: Den som har passordet kan bestemme hvilke deler av internett datamaskinen skal ha tilgang til. Alt annet stoppes. Det går også an å legge begrensninger på hvilken informasjon som skal sendes ut fra datamaskinen. Er du inne på en chatteside, kan du definere ord og setninger som gjør at datatrafikken fryses.

Skriver for eksempel barnet inn sitt eget telefonnummer, adressen sin eller liknende, blir dette stoppet.Det blir også ført logg over all informasjon som sendes og lastes ned. På den måten kan foreldrene gå inn og sjekke hva junior har holdt på med på nettet.500 kroner

Etter det Bergens Tidende kjenner til, blir eTrust EZ Armor det første programmet som kan overvåke chattesider direkte. Det har hittil blitt regnet som vanskeligere å lage et slikt program, enn et som sensurerer statiske nettsider.

Når på dataprogrammet blir lansert, vil det koste rundt 500 kroner per datamaskin det installeres på. Programmet er produsert av firmaet Computer Associates.Sist sommer testet bladet PC World de fem mest brukte programmene som sensurerer tilgangen til uønskede web-sider. Konklusjonen var at ingen av dem var hundre prosent pålitelige.