• Hun ble sannsynligvis utsatt for gjentatt stump vold i campingvognen, sier krimtekniker Arvid Bjelkåsen.

Dag fire i rettssaken mot den drapstiltalte 38-åringen i Sigrid-saken handler om tekniske bevis fra låven der Sigrid Schjetne skal ha blitt fraktet, skriver Aftenposten.no.

Kriminaltekniker Arvid Bjelkåsen i Oslo-politiet forklarte seg om undersøkelsene som har vært gjort i låven, campingvognen og en container utenfor låven. Han har spesialkompetanse i blodsporstolkning.

Han redegjorde grundig for DNA-treff for Sigrid på en rekke steder i tilknytning til sengedelen av campingvognen.

Både spor av blodtilsølt hår, og dråper både på vegg, sengeplater og i bunnen av campingvognen, stammer fra Sigrid. På en dør inn til doen i campingvognen ble det funnet 27 blodflekker. Av disse hadde 21 trekk som tyder på at det er tilført en form for kraft på et område som allerede er blodtilsølt.

— Man kan ikke si noe entydig om det kommer fra et levende eller dødt menneske. Men det er ingenting som indikerer at det er et dødt menneske. Jeg har ikke vært borte i at man starter å slå et dødt menneske og får slike blodpor, sa Bjelkåsen i retten.

— Det mest sannsynlige er at dette er avsatt fra et levende menneske, sa Bjelkåsen, og understreket at dette bare var basert på hans erfaring med voldssaker.

- Stump vold mot hodet

Han mente at blodsporene tyder på at Sigrid ble utsatt for gjentatt stump vold mot hodet.

— Det er det som er mest sannsynlig. Jeg kan ikke utelukke at det har vært brukt en gjenstand, men det er ikke noen entydige spor etter gjenstander som har vært brukt i slagene, sier Bjelkåsen.

Han la også vekt på at det kun er spor etter to personer i campingvognen: Sigrid og 38-åringen.

I undersøkelsene fant politiet ikke blodspor utenfor campingvognen.

— Dette viser at han hun sannsynligvis ikke har hatt skader som blødde på vei inn i campingvognen, eventuelt at hun var tildekket, konkluderte Bjelkåsen.

Det er flere spor som tyder på at campingvognen har vært vasket etter at det har kommet blod på materialene, ifølge Bjelkåsens vitneprov.

Aktor Nina Prebe spurte om det var mulig at blodsporene etter Sigrid kan ha vært plantet, og at hun ikke noen gang har vært i campingvognen.

— Det er uhyre lite sannsynlig. Da må man ha tilgang på hennes blod i frisk tilstand og forholdsvis god kunnskap om blodsportolkning, svarte Bjelkåsen.

Fant autopassbrikke

Det eneste stedet det er funnet blodspor fra Sigrid utenfor campingvognen, var på en plate som politiet mener ble brukt som sengebunn i campingvogn.

En politihund markerte på denne platen, som sto i låven, men var plassert utenfor selve campingvognen da kriminalteknikerne ankom stedet.

I containeren fant politiet også flere skumgummimadrasser som passer inn i sengedelen i campingvognen, samt en reklameavis med Sigrids blod på.

Teknikerne fant også en autopassbrikke i en ryggsekk i campingvognen, som ble brukt i passeringen i bomringen like over midnatt natt til 5. august i fjor, bare minutter før Sigrid forsvant. Da de kom til låven første gang 4. september i fjor, altså bare timer etter at tiltalte ble pågrepet, fant de også en halvfull fireliters kanne med salmiakk.

Til sammen har kriminalteknikere brukt over to uker på åstedsundersøkelsene i låven i Nils Hansens vei. Den tiltalte forholdt seg rolig og fulgte oppmerksomt med under hele Bjelkåsens redegjørelse.

Ifølge tiltalen ble Sigrid drept i campingvognen som sto inne i låven på Bryn. Aktor Nina Prebe mener at 38-åringen bortførte Sigrid fra området rundt barnehagen på Østensjø i sin egen bil, som han solgte dager senere, og til campingvognen som han bodde i august i fjor.

Føler en viss skyld, men ikke straffskyld

Tiltalte erkjenner ikke straffskyld for drapet på Sigrid. Han har i løpet av rettssakens første dager sagt at han ikke kan gi Sigrids familie svar på sine spørsmål om hva som skjedde med henne, samtidig som har sagt at han føler «en viss skyld» for Sigrids død.

— Så lenge det har en tilknytning til meg, så føler jeg en viss skyld, det gjør jeg, sa ålesunderen i går.

— Grunnen til det er at jeg har spurt om jeg kunne gjort ting annerledes. Kan det ha vært andre personer som har overreagert, dels fordi de ikke har det så bra selv, sa den tiltalte, som likevel fastholder at han ikke har noe med drapet å gjøre.

Han kan heller ikke si noe om hvorforSigrids blod ble funnet i låven, campingvogn og containeren, slik aktor sa i sitt innledningsforedrag.

Aktor Nina Prebe har innstilt på at mannen skal overføres til tvungent psykisk helsevern, da han ikke kan anses tilregnelig. De rettspsykiatrisk sakkyndige var i sine erklæringer uenige i spørsmålet om hvorvidt tiltalte kan straffes eller ikke.