Med andre ord er ekteparet tiltalt i hver sin rettssak, som foregår samme dag.

Per Haukeland er medtiltalt i en sak som gjelder smugling av 2.454.400 sigaretter den 6. november 1997. Smuglingen skal ha skjedd med en semitrailer fra Litauen til Norge over Svinesund, skriver Dagbladet. Dagen etter skal lasten ha blitt losset på en gård i Ski.

De antatte hovedmennene ble dømt i desember i fjor.

Per Haukeland sier til avisen at han anser seg som uskyldig etter tiltalen.

Det er satt én dag til saken, får NTB opplyst ved sorenskriverkontoret i Halden.

NTB