Etter at Hansa Borg i januar mistet sin mangeårige tapperiavtale med Coca-Cola Drikker ble det varslet at 90 ansatte i konsernet måtte gå. Tallet er nå redusert til 73.

13 av disse slutter gjennom såkalt naturlig avgang, blant annet ved AFP kombinert med gavepensjon. De øvrige 60 blir sagt opp med virkning fra perioden 1. april til 1. juli.

Oppsigelsene fordeler seg med 48 ved Hansa i Bergen og 12 ved Borg i Sarpsborg.

— Gjennom en god dialog med ansatte og tillitsvalgte har vi greid å redusere antallet som må slutte. Blant annet har vi funnet nye løsninger for distribusjonen. Vi skal gjøre mer selv, og kan derfor beholde flere sjåfører, sier Midtgaard.

Sykefraværet i Hansa Borg har falt fra 9,3 prosent i 2004 til 5,9 prosent i fjor. Midtgaard er stolt over at selv med de påkjenningene nedbemanningen har medført, har sykefraværet i første kvartal i år vært lavere enn i samme periode i fjor.