TRON STRANDtron.strand@bt.no OsloAp kan bli stående alene med Frp om sykehusreformen. Samtidig øker den indre motstanden i Arbeiderpartiet. En rekke mektige fagforbund tar avstand fra reformen.Både fagmiljøer og opposisjonen raser mot Aps hastverk. "Det går over stokk og stein," sier Kjell Magne Bondevik (KrF). Høyre i nøkkelrolle Det er særlig Høyre som har en nøkkelrolle for reformens skjebne på Stortinget. Uten støtte fra Høyre vil regjeringen og Ap bli tvunget til å støtte seg på Fremskrittspartiet for å sikre flertall. Det er ingen drømmesituasjon i et valgår.Høyre angriper to sentrale elementer i helseminister Tore Tønnes høringsnotat om sykehusreformen: * Høyre vil ikke at staten skal eie alle sykehusene. De vil ha mangfold i eierskapet.* Høyre krever at helseforetakene, som skal ha den overordnede styringen i en region, underlegges politisk kontroll og ansvar. Krever politisk ansvar — Vi håper på et mangfold i eierskapet. Det er ikke spesielt ønskelig å gjøre alt statseid, sier Høyres helsepolitiske talskvinne, Annelise Høegh til Bergens Tidende. Hun liker ikke monopoltankegangen til Arbeiderpartiet. - Sykehusene bør for eksempel kunne eies av flere kommuner i fellesskap, av privat, sammenslutninger av private og av staten, sier Høegh. Hun understreker at Høyre ønsker klarere og tydeligere politisk ansvar for sykehusene.- Vi foreslår at sykehusene organiseres under statlige regionkontor. Disse skal ha bestillerrollen i forhold til hvilke helsetjenester som skal utføres.Regionkontorene må være en del av forvaltningen, og dermed får vi også politisk kontroll. Det er et politisk ansvar at befolkningen får de helsetjenester de har krav på, sier Annelise Høegh. Går mot statlig eierskap Hun understreker at Høyre er enig med regjeringen i at det er riktig å gjøre sykehusene uavhengige av daglig politisk styring, ikke minst for å hindre ansvarsfraskrivelse som dagens system preges av. Sentrumspartiene går mot Aps modell med statlig eierskap. Kjell Magne Bondevik (KrF) advarer mot fjernstyring. Han sier at det uansett ikke er aktuelt å støtte Aps modell, men avviser ikke et kompromiss med andre partier, hvis regjeringen ikke klarer å samle flertall. Motstand i Ap øker Lars Sponheim (V) sier at "helseministerens forslag gir dårligere demokratisk styring og folkelig forankring enn alle andre måter å organisere sykehusene på." Norsk Sykepleierforbund, Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og sosialforbund går alle mot Tønnes foretaksmodell og mot forslaget om å gjøre sykehusene til egne rettssubjekter.Ti leger ved ulike sykehus har laget en motmelding til regjeringens høringsnotat. De advarer på det sterkeste mot helseministerens planer:- Forslaget er oppsiktsvekkende dårlig forberedt, heter det.En av legenes alvorligste anklager er at styrene i helseforetakene "ikke vil stå til ansvar for noe folkevalgt organ."

fakta/sykehusreformen

  • Regjeringen vil 6. april fremme et lovforslag om sykehusreformen. En høringsrunde om Aps forslag til reform er akkurat avsluttet. * Det foreslås opprettet fem regionale helseforetak som skal eies av staten. Disse skal eie landets 82 sykehus. Helseforetakene kan ikke privatiseres. * Sykehusene skal organiseres som selvstendige datterforetak med egne, profesjonelle styrer. Hvert sykehus får ansvaret for egen drift og økonomi. * Staten overtar sykehusene fra 1. januar 2002.