— Prosjektet handler om byen og høyblokken. Uansett om du mener at vi bør rive høyblokken, eller tvert imot at den må bevares, kan du ikke være uinteressert i den, sier Paul H. Amble til Aftenposten. Han er prosjektleder i kunstnerkollektivet Talking Piece, som er blant dem som har søkt om å bruke høyblokken kunstnerisk.

Den hvite filtduken som har dekket til høyblokken i regjeringskvartalet i etterkant av terrorangrepet 22. juli i fjor har tent en kreativ gnist hos flere kunstnere. Amble er prosjektleder i kollektivet Talking Piece, som ønsket å markere ettårsdagen til terrortragedien ved å projisere en kunstig sol på høyblokken.

Men siden Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet (FAD) har sagt nei til all kunstnerisk bruk av det monumentale regjeringsbygget, vil prosjektet aldri forlate tegnebrettet.

— Det er synd, for det er så mange som liker ideen, og det er trist at den ikke blir virkelighet, sier Amble.

— Byråkratisk

Han har liten forståelse for avslaget:

— Jeg tenker at det er en passiv holdning. Jeg kan forstå det ut fra en statsbyråkrats perspektiv; da slipper de å forholde seg til saken. Men jeg skjønner ikke hva man føler at man risikerer, hva som er så farlig med dette.

Også kunststudent og Utøya-overlevende Bjørn Magnus Jacobsen Ihler har skrevet til statsministeren med ønske om å projisere bilder på det terrorrammede bygget. I forespørselen foreslår han å samarbeide med andre berørte av terroren, samt operaens videoavdeling og NRK om en større kunstnerisk markering.

«Slik jeg ser det ville det ideelle være om dette kunne bli en slags event. En kveld hvor vi fikk muligheten til å projisere på byggene, gjerne i synk med musikk, live eller i opptak», skriver Ihler.

Kun kransenedleggelse

— Det er kommet flere forespørsler om å bruke regjeringskvartalet til kunstneriske innslag, og vi har derfor valgt å legge oss på en linje der alle forespørsler behandles likt, sier politisk rådgiver Jon Reidar Øyan (Ap) i FAD.

Dermed blir det kun Regjeringens egen kransenedleggelse som står på programmet i regjeringskvartalet på ettårsmarkeringen.Departementet begrunner avslaget med at regjeringskvartalet fremdeles er en byggeplass. Statsbygg, som er ansvarlig for byggearbeidene i regjeringskvartalet, ser imidlertid ikke ut til å dele bekymringen for at kunsten kan komme i konflikt med byggearbeidene.

I en uttalelse til departementet skriver selskapet at byggeaktiviteten faller frem mot sommeren, og opphører i midten av juli. «På denne bakgrunn ser ikke Statsbygg noen problemer med å tillate projiseringsprosjektet ut fra hensyn til eiendom, bygning og byggeplass», heter det i brevet.

— Selv om det er praktisk mulig, slik Statsbygg kommenterer, ønsker vi å minimere annen aktivitet inne på byggeplassområdet. Dette selv om byggeaktiviteten vil være lav i den aktuelle perioden, sier Øyan.