— Private skoleeiere kan ikke ta utbytte fra driften. De kan heller ikke snike seg til utbytte. Der er loven helt klar. Og bryter de loven, skal skolene ikke ha offentlige tilskudd, sier Dagfinn Høybråten.

I går innledet han til debatt på Kristelig Folkepartis landsstyremøte i Oslo. Her tok han et kraftig oppgjør med Arbeiderpartiets og andres oppfatninger og landets friskoler.

Høybråten tok utgangspunkt i at det strømmer inn med søknader om å få starte friskoler. Han sier det skyldes «frykt for en sosialistisk dominert regjeringen etter valget», og at en regjering med Ap vil reversere friskoleloven. Han mener loven gir foreldre og elever valgfrihet, men at den ikke betyr at det er fritt frem for alle å etablere en skole.

Overfor landsstyret til KrF slo han fast:

— For det første gir loven et eksplisitt forbud mot kommersielle skoler. Det er også forbud mot skjulte overføringer fra skolen til eierne. Det er ikke riktig at det er mulig for utenlandske selskaper å foreta indirekte transaksjoner for å få utbytte, sa han og avgav et klart løfte:

— Forsøk på etablering av kommersielle skoler vil møte motstand fra KrF, og fra myndighetene.

Høybråten understreker at friskoleloven slår fast at hvis det påvises langsiktige negative virkninger for den offentlige skole, kan myndighetene si nei til etablering av friskoler. På denne bakgrunn synes han ikke det er oppsiktsvekkende at en rekke fylkespolitikere far KrF er bekymret for de mange friskolesøknadene.

Samtidig synes Høybråten det ikke er så veldig interessant hvem som står som eier av en friskole, så lenge loven følges. Og det betyr altså at det ikke er lov å hente ut utbytte fra skoledriften.