I en pressemelding understreker NJF og NLF at de ser med bekymring på det sviktende passasjergrunnlaget på fjerntogstrekningene. Men forbundene mener en avvikling av nattproduktet vil kunne føre til ytterligere kundebortfall.

Forbundene kan derfor ikke støtte et forslag om å nedlegge nattogene på disse strekningene.

— Det er nå på tide å reise spørsmålet om det overhode lar seg gjøre å drive fjerntrafikken på kommersiell basis uten offentlig hjelp. Til syvende og sist er dette et spørsmål om vilje til politisk styring, sier Ove Dalsheim, leder i Norsk Jernbaneforbund og nestleder Roald Nyheim i Norsk Lokomotivmannsforbund.