– Vi går i forkant av toget, sier leder av Forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM Leif Jarle Theis til vl.no.

Tidligere har organisasjonen uttalt at de vil følge Den norske kirkes syn i saken.

– Vi opplever at vedtaket er forankret i den faktiske kirkelige situasjonen. Lærenemnda er delt, og i bispekollegiet er det et visst flertall. Samtidig har det vært en viss utålmodighet i vår organisasjon, og vi går nå i forkant av toget, sier leder av Forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM, Leif Jarle Theis til vl.no.

Organisasjonen avsluttet nettopp en høring om homofilispørsmålet, der vel halvparten av høringsinstansene avga svar.

17 av 21 instanser ønsket å åpne for at homofile partnere kan ha verv og stillinger.