Politidirektoratet vurderer nå om en kvinne som bruker hijab, kan komme inn på Politihøgskolen i Oslo, slik bt.no skrev om fredag. Keltoum Hasnaoui Missoum fra Sandnes bruker hijab og har en drøm om å bli politi.

I andre statlige etater, der uniform er nødvendig, ville hun vært velkommen med sin hijab. Nettopp ved Politihøgskolen har de foretatt en undersøkelse av synet på hijab i andre etater. Førstelektor Jay Ganapati, som underviser ved skolen, var hovedveileder for studentgruppen.

— Konklusjonen var at andre etater som forsvaret, tollvesenet og sykehus aksepterte bruk av hijab, og at det ikke var i strid med uniformsreglementet, sier Jay Ganapati til Aftenbladet.

Tillater religiøse symboler

Og forsvaret bekrefter. Kvinner som tar førstegangstjenesten og vil bruke hijab, har ikke noen restriksjoner på det:

— Forsvaret tillater medlemmer av religiøse trossamfunn å bære synlig religiøse symboler som det enkelte trossamfunn identifiserer som så betydningsfulle i forhold til troen, at disse må/skal bæres av vedkommende for å kunne identifiseres som medlem. Forsvaret bekoster spesielle uniformsbehov, svarer Vegard Bratteteig i forsvarsdepartementet.

Det samme gjelder sykehus, eksempelvis Stavanger universitetssjukehus (SUS). Ansatte får lov å gå med hijab så lenge ansiktet er synlig, og sjalet blir vasket og strøket ofte.

En av dem som bærer hijab, er hjelpepleier Asna Kadir fra Jørpeland.

— Jeg har ikke fått noen negative reaksjoner på at jeg bruker hijab, og det er jeg glad for. Noen spør meg om hvorfor jeg bruker hodeplagget, og da svarer jeg at det er en del av min religiøse tradisjon og identitet. Det godtar folk. Noen spør om jeg har blitt tvunget til å bruke hijab, og da svarer jeg klart nei, sier Asna Kadir.

Sykehushijab på Ullevål

På SUS har det vært en viss vurdering om ansatte sykepleiere og hjelpepleiere som bruker hijab, skulle hatt en egen sykehushijab som kunne vaskes sammen med annet uniformstøy. Det har de nemlig hatt på Ullevål universitetssykehus:

— Vi har fått sydd egne skaut med Ullevålemblem, og dette er vi veldig fornøyd med. Det blir nesten som for noen år siden da sykepleiere brukte hetter eller skaut, forteller personalleder Anita Krosby ved Ullevål.

I 2006 fikk sykehuset Mangfoldsprisen for sitt arbeid med å integrere ansatte fra ulike land. Krosby sier at hun ikke har registrert noen negative kommentarer på at det er noen av de ansatte som bruker hijab.

På SUS blir det vurdert å lage en hijab som en del av sykehusantrekket:

— Vi har prøvd det hijabskautet Ullevål bruker, men syntes det ble for varmt og tungt. Derfor vurderer vi om det fins andre stoffer som passer. Alternativet er ansatte fortsatt bruker sine egne skaut, sier hygienesykepleier Berit Bue ved SUS.

Kristian Jacobsen, Stavanger Aftenblad