• Jeg er litt Sponheim og litt Valgerd.

Knut Arild Hareide kommer i dag ut av tenkeboksen og sier ja til å bli ny partileder i KrF. Han lover å bli en samlende leder.

— Ja, jeg har veldig lyst til å bli partileder, og vil takke ja hvis valgkomiteen spør, sier Hareide til Aftenposten.

Det gjør definitivt lederen i KrFs valgkomité, Anne Marie Jøranli, rett etter komiteens første møte 2. desember.

Var i tvil

Som tvileren Thomas i det nye testamentet har Knut Arild Hareide de siste ukene gått rundt på Grefsen i Oslo - der han for tiden leier leilighet av sin bror - og grublet.

Etter at de andre lederkandidatene Hans Olav Syversen og Dagrun Eriksen trakk seg, har det de siste dagene vært knyttet lite spenning til hvem som skulle etterfølge Høybråten. Men Hareide bedyrer at han har vært i tvil. Nære venner har rådet ham til å si nei.

— Ja, det kunne blitt nei. Jeg har hatt lederjobber før, men jeg har aldri hatt en så tydelig nummer én-posisjon som det å være partileder. Og, hvis jeg blir valgt, så vet jeg at det blir mange positive og spennende dager, men også negative og ensomme dager.

Hans største problem har kanskje vært at muligheten til å bli leder kom litt for tidlig.

  • Tidspunktet kunne kanskje vært mer optimalt. Men jeg gikk fra en veldig spennende jobb i næringslivet (direktør i Schibsted) og tilbake til politikken fordi det er i politikken man kan utgjøre en forskjell.

Alle skal med

Hareide signaliserer at han vil være en samlende leder. Alle skal med for å gjenreise partiet.

-«Gjør døren høy, gjør porten vid», heter det i salmen. Og det er viktig for meg å signalisere at dette gjelder begge veier. Både folk som er en del av bedehuskulturen på Vestlandet og liberale, urbane mennesker kan ha følt seg utenfor i et eksklusivt KrF.

  • Har Høybråtens KrF vært for smalt?
  • Jeg har vært enig i strategien som har vært fulgt, men det er åpenbart at mange har oppfattet KrF som for smalt.

Hareide sier han vil ha fornyelse, men med gjenkjennelighet.

— Vi må stå som garantisten for at den kristne kulturarven bringes videre. Vi trenger å gå tilbake til røttene for å møte det flerkulturelle samfunnet på en god måte. KrFs forankring her gir partiet tydelige svar i de sentrale debattene om dødshjelp, dødsstraff og bioteknologi.

Litt Sponheim

Om sin stil sier han følgende:

  • Jeg er litt Sponheim og litt Valgerd. Jeg tror jeg kan være flink til å sette dagsorden, og jeg er et spontant menneske som kan skape entusiasme. Vår utfordring er å bli synlig i den store politiske debatten.
  • Hvem bør bli nestledere?
  • Det er valgkomiteens oppgave å sette sammen et godt team. Men komiteen vil nok ha en dialog med den som skal bli partileder om dette. KrFs ledelse må stå mer sammen enn det som har vært tilfellet.
  • Hva skal du gjøre med Høybråten, som vil sitte på Stortinget til 2013?
  • Jeg er veldig glad for at han har sagt at han står til disposisjon for den nye lederen.

Hareide er tidligere blitt beskyldt av kristenkonservative for å være for vennlig stemt mot Ap. Nå sier han dette:

  • KrF er et sentrumsparti. Jeg synes ikke det er naturlig å åpne for å gå i regjering med verken Ap eller Frp. Men dette skal KrF ha en diskusjon på og avklare på landsmøtet i 2013.

Er Knut Arild Hareide rett mann for KrF? Si din mening her.