EU har også tatt opp med Norge muligheten for å plassere en tilsvarende Galileo-stasjon på en norsk ambassade i utlandet. Regjeringen utelukker ikke en slik løsning.

— Det er spesielt i Asia, det nordlige Stillehav og Nord-Amerika at denne muligheten vurderes, sier avdelingsdirektør Marianne Moen i Norsk Romsenter.

Både EU og Norge ønsker en best mulig dekning av nordområdene, men også sikkerhet i tilfelle andre bakkestasjoner skulle falle ut.

Norge betaler

Norge har sagt ja til å betale tre millioner kroner av etableringskostnadene for stasjonen på den forblåste øya i Norskehavet.

Fra før er Galileoinstallasjoner etablert på norsk territorium i Antarktis og på Svalbard.

Statssekretær Pål Julius Skogholt i Nærings— og handelsdepartementet begrunner regjeringens ønsker om å få Galileo-stasjoner plassert på norsk jord slik:

— Dekning og ytelse i våre interesseområder er avhengig av et tilstrekkelig nettverk av bakkestasjoner i disse områdene. Bakkestasjoner gir inntekter tilbake til Norge og norske virksomheter. Videre vil stasjonene i Norge ligge i fjerntliggende områder, som Svalbard, Troll i Antarktis og muligens Jan Mayen, og vil bidra til samfunnsnyttig aktivitet på disse stedene, sier Skogholt.

— Endelig er bakkestasjoner på norsk territorium viktige for etableringen av Galileo-systemet og dets samlede ytelse. Det gjør Norge til en viktigere brikke i systemet, noe som igjen gir Norge økt innsyn og påvirkningsmuligheter i Galileo, sier Skogholt.

Det gjør Norge til en viktigere brikke i systemet. Statssekretær Pål Julius Skogholt

Dispensasjon

Jan Mayen er fredet og har status som naturreservat. Kongsberg Satellite Services har søkt Fylkesmannen i Nordland, som forvalter reservatet for den norske stat, om dispensasjon fra vernebestemmelsene.

Planene innebærer bygging av et eget hus, samt utplassering av 6 antenner.

Ifølge Kongsberg Satellite Services vil en Galileo-stasjon på Jan Mayen gjøre «det mulig å ytterligere forbedre ytelsen i nordområdene, fordi denne stasjonen, på samme måte som stasjonen på Svalbard, også «ser» satellitter på den andre siden av Nordpolen. I tillegg vil en slik stasjon bidra til å redusere sårbarheten ved at det blir flere stasjoner i nordområdene».

Kommentarer? Vennligst bruk feltet under!